Patiënt aanmelden? Lees dit eerst!

Heeft u de patiënt al telefonisch aangemeld via 020-512 34 45? Zo niet, doe dit dan eerst.
Zorg ervoor dat u uw e-mailadres invult. Zonder uw e-mailadres kunnen wij u niet bevestigen dat wij de aanmelding ontvangen hebben.
Het gewicht van de patiënt kan eventueel op de dag van afname bepaald en doorgegeven worden.
Actieve virusstatus ten minste bepalen van (de testuitslagen mogen niet ouder zijn dan 30 dagen):

  • Hepatitis A, B en C
  • HIV type 1 en 2
  • Treponema Pallidum
  • HTLV type 1 en 2 bepalen in geval van risico
  • Q-koorts in geval van risico

Verzending

(Stam)celpreparaat en/of bloed adresseren aan:
Sanquin Research
t.a.v. Laboratorium voor Celtherapie
Plesmanlaan 125
1066CX Amsterdam