header-image

Thesis defense Thomas Klei

Erythrocyte samsara

On 16 June 2021 Thomas Klei defended his thesis 'Erythrocyte samsara'

Promotor: prof TW Kuijpers MD PhD
Copromotores: R van Bruggen PhD and R van Zwieten PhD

Venue: University of Amsterdam, Agnietenkapel (invitation only) and/or online

Summary (Dutch)

De rode bloedcel (RBC) is uitgerust met verschillende moleculen om oxidatieve schade tijdens zuurstof transport zoveel mogelijk tegen te gaan. Uiteindelijk stoot de RBC beschadigde onderdelen van het membraan af om haar functie te kunnen blijven uitvoeren. Daarmee wordt de RBC langzaam kleiner, ronder en minder vervormbaar. In dit proefschrift worden de moleculaire mechanismen omschreven die ten grondslag liggen aan de processen die uiteindelijk leiden tot de klaring van de RBC in de milt. Wij beschrijven hoe graduele dehydratie van RBC leidt tot adhesie molecuul activatie op het membraan van de RBC. Deze adhesie moleculen zijn cruciaal voor het vastlopen van oude en beschadigde RBC in de rode pulp van de humane milt. Vervolgens wordt een proces in gang gezet dat milt macrofagen in staat stelt om deze RBC te kunnen fagocyteren. Dit proces “ghost formation”, het partieel desintegreren van het RBC membraan zodat hemoglobine vrij komt, is kritiek gebleken voor de herkenning en fagocytose van deze RBC ghosts door milt macrofagen. Daarmee verschaft dit proefschrift verdere inzichten in de moleculaire mechanismen en processen die ten grondslag liggen aan rode bloedcel klaring.