header-image

Frequently asked questions

  1. Waarom kunnen er niet veel meer zaken (bijvoorbeeld gegevens van Daratumumab patiënten) worden ingevoerd in TRIX? 

  2. Waarom worden meldingen over allogene stamceltransplantaties ingevoerd in TRIX?

  3. Worden alleen allogene stamceltransplantaties  of ook de autologe ingevoerd in TRIX?

  4. Zijn alle historische antistoffen ingevoerd in de TRIX database?

  5. Waarom worden antigenen of informatie met betrekking tot antigenen, bijvoorbeeld een zwakke expressie van het RhD antigeen, niet in TRIX gemeld? 

  6. Mag een antistof worden ingevoerd in TRIX voordat het betreffende antigeen bekend is?

  7. Waarom worden specifieke autoantistoffen niet ingevoerd in TRIX?

  8. Is het mogelijk om in de zoekfunctie ook het geslacht mee te nemen?


Uw vraag staat er niet bij?

Stel hem aan de TRIX-commissie via [email protected] Deze wordt dan door de TRIX-commissie beantwoord.

Waarom kunnen er niet veel meer zaken (bijvoorbeeld gegevens van Daratumumab patiënten) worden ingevoerd in TRIX? 

Het klopt dat niet alles ingevoerd kan worden in TRIX. Dit heeft te maken met het doel van de database, de beheersbaarheid en in het bijzonder de privacyregels voor het registreren van de patiëntgegevens. 

Het doel van de database is patiëntveiligheid. TRIX is geen elektronisch patientinformatie systeem. Genetische eigenschappen (zoals de bloedgroep) worden daarom niet geregistreerd in het systeem. Andere zaken, bijvoorbeeld het gebruik van daratumumab, hebben een beperkte tijdelijke geldigheid. Het opschonen van TRIX na het stoppen van Daratumumab (of andere middelen) kan niet worden gegarandeerd.
Naar boven

Waarom worden meldingen over allogene stamceltransplantaties ingevoerd in TRIX?

Bij allogene stamceltransplantaties kan de bloedgroep van een patiënt veranderen en daarmee een verklaring geven voor bevindingen die gedaan worden in bij pre-transfusieonderzoek. Deze informatie is van belang voor het geven van een juist transfusieadvies. De bloedgroepen worden niet ingevoerd in TRIX (zie ook vraag 5). Het ziekenhuis waar de transplantatie heeft plaatsgevonden vermeldt de datum van transplantatie en het ziekenhuis waar de patiënt op dat moment in behandeling is kan vervolgens contact opnemen met betreffende ziekenhuis voor extra informatie.
Naar boven

Worden alleen allogene stamceltransplantaties  of ook de autologe ingevoerd in TRIX?

Autologe stamceltransplantaties worden niet ingevoerd in TRIX. Deze hebben geen consequenties voor de bloedgroep en transfusieadvies van een persoon.
Naar boven

Zijn alle historische antistoffen ingevoerd in de TRIX database?

Niet alle ziekenhuizen hebben de historische antistoffen ingevoerd vanuit hun archief. Vaak worden deze pas ingevoerd indien een patiënt zich weer meldt in het ziekenhuis. Indien de in het verleden gevonden antistoffen destijds conform de vereiste kwaliteitseisen zijn vastgesteld, kunnen deze als historische antistof worden ingevoerd in TRIX.
Naar boven

Waarom worden antigenen of informatie met betrekking tot antigenen, bijvoorbeeld een zwakke expressie van het RhD antigeen, niet in TRIX gemeld? 

Antigeenexpressie is een aangeboren en geen verworven kenmerk en mag als zodanig juridisch gezien niet opgenomen worden in TRIX. Daarnaast bestaat er (nog) geen landelijke richtlijn voor het definitief vaststellen van een bloedgroepantigeen. Dit in tegenstelling tot de identificatie van erytrocytenantistoffen waarvoor de vereisten vastgelegd zijn in de richtlijn bloedtransfusie.
Naar boven

Mag een antistof worden ingevoerd in TRIX voordat het betreffende antigeen bekend is?

TRIX verlangt dat bewezen moet zijn dat het om een allo-antistof gaat. De instelling kan de antigeentypering door een extern laboratorium laten bepalen.
Naar boven

Waarom worden specifieke autoantistoffen niet ingevoerd in TRIX?

Autoantistoffen zijn meestal transient. Bij ieder nieuw transfusieverzoek zal opnieuw onderzocht moeten worden of de (specifieke) autoantistoffen nog aantoonbaar zijn en of er eventuele alloantistoffen aantoonbaar zijn en een transfusieadvies en/of beleid op maat gegeven moeten worden, waarbij laboratorium en behandelaar betrokken zijn. Het vermelden van autoantistoffen in TRIX is daarom van weinig toegevoegde waarde, mede omdat dit tot onjuiste conclusies kan leiden.
Naar boven

Is het mogelijk om in de zoekfunctie ook het geslacht mee te nemen?

Het toevoegen van het geslacht aan de zoekopdracht van het laboratoriumsysteem (LIS) brengt grote kosten met zich mee, omdat de leveranciers van de diverse LIS-en naast de TRIX-koppeling zelf ook alle koppelingen met de diverse LIS-en moeten aanpassen en valideren. De winst van deze aanpassing is beperkt ten opzichte van de kosten. De gebruikerscommissie heeft ervoor gekozen om dit niet aan te passen.
Naar boven