BEA: Beheer Externe Applicatiegebruikers

Met BEA-online kunnen laboratoria zelf hun eigen TRIX-online accounts beheren via de site:

 

https://www.bea-online.nl/

 

Toegang wordt gegeven aan gebruikers die voor deze beheer activiteiten worden opgegeven door het betreffende laboratorium.

Het beheer betreft het aamaken van nieuwe gebruikers, wijzigen en verwijderen van bestaande gebruikers en het resetten van wachtwoorden.

 

Handleiding