Stages bij Sanquin

Ieder jaar bieden wij een aantal stageplekken aan voor gemotiveerde nationale en internationale  studenten op mbo-, hbo- of wo-niveau, trainees, postdocs en onderzoekers bij verschillende afdelingen binnen Sanquin.

Ben je student en wil je een stage lopen of afstuderen in de wereld van het bloed, waarbij we zowel medische als diagnostische én wetenschappelijke activiteiten onder één dak aanbieden? Kijk dan snel verder voor meer informatie waar jouw bloed sneller van gaat stromen. Je kunt per divisie de stagemogelijkheden bekijken.

Stages bij Sanquin Diagnostiek

De laboratoria van Sanquin Diagnostiek hebben twee missies: het uitvoeren van diagnostische tests voor patiëntendiagnostiek waarbij we het aanbod van testen continue up-to-date houden en het ontwikkelen en valideren van testen voor academische onderzoekscentra, farma- en biotechbedrijven.

Lees hier meer over de stages bij Sanquin Diagnostiek

Stages bij Sanquin Research

Sanquin Research doet zowel fundamenteel als toegepast onderzoek. Jaarlijks wordt een scala aan studies op het gebied van onder meer immunologie, celbiologie, bloedoverdraagbare infectieziekten, hematologie en bloedtransfusiegeneeskunde uitgevoerd.

Lees hier meer over de stages bij Sanquin Research (Engels)

Stages bij Sanquin Bloedbank

Sanquin Bloedbank zorgt voor het behoud en de werving van donors. De Bloedbank regelt ook de inzameling van bloed op de vele afnamelocaties in ons land. De stageplaats bij de Bloedbank bevindt zich op de afdeling Bloedinzameling en leert je de vaardigheden die nodig zijn voor het goed uitoefenen van het beroep als Donorassistent volbloed, ook wel Medewerker bloedafname genoemd. Aan het einde van je stage kan je deze taken onder begeleiding uitvoeren. Het stagetraject is voor leerlingen in het laatste stadium van de mbo-dagopleiding met minimaal niveau 3 of 4 (BOL). Tot tenminste mei 2022 zijn er helaas geen stages bij de Bloedinzameling beschikbaar.

Lees hier meer over de stages bij Sanquin Bloedbank