Transfusie Register Irregulaire erytrocytenantistoffen en kruis(X)proefproblemen

TRIX is de afkorting van Transfusie Register Irregulaire erytrocytenantistoffen en kruis(X)proefproblemen. TRIX is een landelijk datasysteem waar patiënten in worden geregistreerd die bekend zijn met antistoffen tegen bloedgroepen.

In TRIX kunnen patiënten worden ingevoerd die bekend zijn met irregulaire antistoffen. Deze landelijke database wordt gevoed vanuit de ziekenhuislaboratoria en Sanquin. De database is beschikbaar gemaakt in het eigen netwerk van de deelnemende laboratoria, en wordt middels een synchronisatieproces 'up-to-date' gehouden. Via een webbrowser kan men deze database via het eigen Intranet te raadplegen, en tevens kan het systeem automatisch middels een Webservice geraadpleegd worden vanuit het eigen laboratoriuminformatiesysteem. De koppeling is twee-ledig:

  1. op de achtergrond wordt door het labinformatiesysteem gevraagd of de betreffende patiënt aanwezig is in TRIX
  2. bij het invoeren van de patiëntgegevens in TRIX kunnen de NAW-gegevens worden opgehaald uit het labinformatiesysteem (op dit moment alleen nog gebruikt door LABOSYS). Per 16 december 2016 is het mogelijk voor alle laboratoria om NAW-gegevens van een patiënt in te voeren via de trix-online server middels een koppeling met het SBV-Z. Bij het invoeren van het BSN worden de NAW-gegevens automatisch opgehaald.

Technische informatie kunt u verkrijgen bij de heer drs. C.H.A. Veldhoven.

Voor alle overige informatie m.b.t. TRIX verwijst Sanquin naar de Gebruikerscommissie van TRIX, onder voorzitterschap van dr Renée Vossen, klinisch chemicus in het Zuyderland Medisch Centrum, Sittard.
Sanquin is de technische uitvoerder van het systeem, en gaat niet over de toelating, inhoud e.d.