header-image

Transfusie Register Irregulaire erytrocytenantistoffen en kruis(X)proefproblemen

TRIX is de afkorting van Transfusie Register Irregulaire erytrocytenantistoffen en kruis(X)proefproblemen. TRIX is een landelijk datasysteem waar patiënten in worden geregistreerd die bekend zijn met antistoffen tegen bloedgroepen of kruisproefproblemen, zoals bij stamceltransplantaties.

TRIX wordt gevoed vanuit de ziekenhuislaboratoria en Sanquin. De database is beschikbaar gemaakt in het eigen netwerk van de deelnemende laboratoria, en wordt door middel van een synchronisatieproces 'up-to-date' gehouden. Via een webbrowser kan men deze database via het eigen Intranet te raadplegen, en tevens kan het systeem automatisch door middel van een Webservice geraadpleegd worden vanuit het eigen laboratoriuminformatiesysteem. De koppeling is tweeledig:

  1. op de achtergrond wordt door het labinformatiesysteem gevraagd of de betreffende patiënt aanwezig is in TRIX
  2. bij het invoeren van de patiëntgegevens in TRIX kunnen de NAW-gegevens worden opgehaald uit het labinformatiesysteem via de trix-online server door middel van een koppeling met het SBV-Z. Bij het invoeren van het BSN worden de NAW-gegevens automatisch opgehaald.

Technische informatie kunt u verkrijgen bij de heer drs. C.H.A. Veldhoven 

Sanquin is de technische uitvoerder van het systeem, en gaat niet over de toelating, inhoud e.d.Voor alle overige informatie m.b.t. TRIX verwijst Sanquin naar de Gebruikerscommissie van TRIX, onder voorzitterschap van dr Adriaan van Gammeren, klinisch chemicus in het Amphia Ziekenhuis, Breda