header-image

Transfusie Register Irregulaire erytrocytenantistoffen en kruis(X)proefproblemen

TRIX is de afkorting van Transfusie Register Irregulaire erytrocytenantistoffen en kruis(X)proefproblemen. TRIX is een landelijk datasysteem waar patiënten in worden geregistreerd die bekend zijn met antistoffen tegen bloedgroepen of kruisproefproblemen, zoals bij stamceltransplantaties.

 

TRIX wordt gevoed vanuit de ziekenhuislaboratoria en Sanquin. De database is beschikbaar gemaakt in het eigen netwerk van de deelnemende laboratoria en bij TRIX-online. De databases worden door middel van een synchronisatieproces 'up-to-date' gehouden. Via een webbrowser kan men deze database bij TRIX-online raadplegen, en tevens kan het systeem automatisch door middel van een webservice lokaal of online geraadpleegd worden vanuit het eigen laboratoriuminformatiesysteem. Er zijn twee interfaces:

  1. Labsysteem met TRIX
    Op de achtergrond wordt door het labinformatiesysteem via een webservice gevraagd of de betreffende patiënt aanwezig is in TRIX. Indien aanwezig wordt dat door TRIX gemeld aan het labinformatiesysteem waarna de patient bij TRIX-online kan worden opgezocht.
  2. TRIX met SBV-Z
    Bij het invoeren van de patiëntgegevens in TRIX kunnen de NAW-gegevens via het BSN worden opgehaald door middel van een koppeling met de landelijke database van het SBV-Z.

Technische informatie kunt u verkrijgen bij de heer drs C.H.A. Veldhoven 

Sanquin is de technische uitvoerder van het systeem, en gaat niet over de toelating, inhoud e.d. Voor alle overige informatie m.b.t. TRIX verwijst Sanquin naar de Gebruikerscommissie van TRIX, onder voorzitterschap van dr Adriaan van Gammeren, klinisch chemicus in het Amphia Ziekenhuis, Breda.