Sanquinavonden

Op 21 april 2021 heeft de virtuele Sanquinavond: ‘COVID-19’ plaatsgevonden.

Het programma van de Sanquinavond stond in het teken van COVID-19. Zoals iedereen staat ook Sanquin voor grote uitdagingen. Naast het continueren van reguliere zorg, het in stand houden van de bloedvoorraad en diensten op een zo veilig mogelijke manier, zijn meerdere initiatieven opgetuigd in de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Deze avond startte met de epidemiologie in Nederland en het testen op SARS-CoV-2. Daarna werd gesproken over hoe antistoffen van donors ingezet kunnen worden in de behandeling van COVID-19. Als laatste is aandacht besteed aan de afweer tegen SARS-Cov-2 virus, virus varianten en respons op vaccinatie, ook bij kwetsbare patiëntengroepen.

De discussieleider van deze avond was prof. dr. Hans Zaaijer, viroloog, Sanquin, Amsterdam UMC.

Tijd Start van programma 16.30 uur, einde 18.00 uur.
Locatie Virtueel

De Sanquinavond werd georganiseerd in de week dat de Sanquin Academy, het New West Health & Innovation District en Sanquin Health Solutions officieel van start zijn gegaan! Het doel van deze week was een inspirerend kijkje in de toekomst te geven en te laten zien hoe over een paar jaar deze innovatieve werkplek eruit zal zien, wie er werken en wat de Sanquin Academy en Sanquin Health Solutions kunnen bieden. Voorafgaand aan de Sanquinavond was om 16.00 uur de opening van de Sanquin Academy en Sanquin Health Solutions.

Na afloop van de Sanquinavond was het voor de deelnemers mogelijjk deel te nemen aan een korte toets. Na het succesvol afleggen van deze toets ontvingen de deelnemers een certificaat en de accreditatiepunten.

Inschrijving

Deze avond heeft reeds plaatsgevonden. U kunt zich niet meer inschrijven.

Indien u vragen heeft over de inhoud kunt u zich richten tot [email protected].

Programma

16.30 - 16.35  Opening programma Sanquinavond Moderator
16.35 - 16.55  COVID-19 in Nederland: hoe houden we de vinger aan de pols? Prof. dr. Hans Zaaijer, viroloog, Sanquin research, Amsterdam UMC
15.55 - 17.15  Wat is de rol van plasma en COVIg in de behandeling van COVID-19 patiënten? Prof. dr. Jaap-Jan Zwaginga, hematoloog-transfusiespecialist, Sanquin research, LUMC
17.15 - 17.20 Pauze  
17.20 - 17.40 Immunologische SARS-CoV-2 bepalingen om de mate van afweer na infectie en vaccinatie te bestuderen. Prof. dr. Marieke van Ham, immunoloog, Sanquin, UvA

Dr. Gert-jan Wolbink, reumatoloog, Sanquin research, Amsterdam UMC
 
17.40 - 18.00 Discussie  

Accreditatie is aangevraagd bij ABSG, NVKC, NVML en NIV.