Sanquinavonden

Op 21 april 2021 organiseert Sanquin de virtuele Sanquinavond: ‘COVID-19’

Het programma van de Sanquinavond staat in het teken van COVID-19. Zoals iedereen staat ook Sanquin voor grote uitdagingen. Naast het continueren van reguliere zorg, het in stand houden van de bloedvoorraad en diensten op een zo veilig mogelijke manier, zijn meerdere initiatieven opgetuigd in de bestrijding van de COVID-19 pandemie. Deze avond start met de epidemiologie in Nederland en het testen op SARS-CoV-2. Daarna wordt gesproken over hoe antistoffen van donors ingezet kunnen worden in de behandeling van COVID-19. Als laatste zal aandacht worden besteed aan de afweer tegen SARS-Cov-2 virus, virus varianten en respons op vaccinatie, ook bij kwetsbare patiëntengroepen.

De discussieleider van deze avond is prof. dr. Hans Zaaijer, viroloog, Sanquin, Amsterdam UMC.

Tijd Start van programma 16.30 uur, einde 18.00 uur.
Locatie Virtueel

De Sanquinavond wordt georganiseerd in de week dat de Sanquin Academy, het New West Health & Innovation District en Sanquin Health Solutions officieel van start gaan! Het doel van deze week is een inspirerend kijkje in de toekomst te geven en te laten zien hoe over een paar jaar deze innovatieve werkplek eruit zal zien, wie er werken en wat de Sanquin Academy en Sanquin Health Solutions kunnen bieden. In het aanmeldingsformulier is daarom ook voor u de mogelijkheid om u in te schrijven voor meerdere onderwerpen in deze week. Voorafgaand aan de Sanquinavond is om 16.00 uur de opening van de Sanquin Academy en Sanquin Health Solutions, waarvoor u tevens van harte welkom bent. Het is uiteraard ook mogelijk om pas in te loggen, zodra het inhoudelijk programma van de Sanquinavond om 16.30 start. Vanaf dat tijstip zal ook de registratie voor de accreditatie starten.

Na afloop van de Sanquinavond ontvangt u een korte toets. Na het succesvol afleggen van deze toets ontvangt u een certificaat en de accreditatiepunten.

Inschrijving

U kunt zich voor deze virtuele Sanquinavond inschrijven via: https://www.aanmelder.nl/123888/subscribe.

Opm. Deze link is afkomstig van de organisator van het streamingsplatform.

Bevestiging

Direct na uw inschrijving ontvangt u een bevestiging vanuit het emailadres Sanquin Kick-off Health & Innovation.

In de week van 19 april 2021 ontvangt u de link voor toegang tot de Sanquinavond en voor eventueel andere activiteiten waar u zich voor heeft aangemeld.

Indien u vragen heeft over de inhoud kunt u zich richten tot sanquinavonden@sanquin.nl. Indien u vragen heeft over de registratie dan kunt u zich richten tot registratie@bureaumk.nl.

Programma

16.30 - 16.35  Opening programma Sanquinavond Moderator
16.35 - 16.55  COVID-19 in Nederland: hoe houden we de vinger aan de pols? Prof. dr. Hans Zaaijer, viroloog, Sanquin research, Amsterdam UMC
15.55 - 17.15  Wat is de rol van plasma en COVIg in de behandeling van COVID-19 patiënten? Prof. dr. Jaap-Jan Zwaginga, hematoloog-transfusiespecialist, Sanquin research, LUMC
17.15 - 17.20 Pauze  
17.20 - 17.40 Immunologische SARS-CoV-2 bepalingen om de mate van afweer na infectie en vaccinatie te bestuderen. Prof. dr. Marieke van Ham, immunoloog, Sanquin, UvA

Dr. Gert-jan Wolbink, reumatoloog, Sanquin research, Amsterdam UMC
 
17.40 - 18.00 Discussie  

Accreditatie is aangevraagd bij ABSG, NVKC, NVML en NIV.