header-image

Over het Laboratorium voor Celtherapie

Het Laboratorium voor Celtherapie is erop gericht om zo optimaal mogelijk beenmerg te bewerken, op te slaan en terug te geven aan patiënten met hematologische kwaadaardige ziekten (o.a. Leukemie, (Non)-Hodgkin Lymfomen).

Daarnaast is het doel om nieuwe laboratoriumtechnieken te ontwikkelen om ongewenste cellen, zoals tumorcellen, uit het transplantaat te halen. Met de komst van de mogelijkheid om stamcellen uit bloed te oogsten hebben wij onze laboratoriumtechnieken verder uitgebreid en de expertise op bestaande technieken vergroot.

Het Laboratorium voor Celtherapie werd opgericht als 'beenmerglab' in 1979 bij het Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst van het Nederlandse Rode Kruis (CLB). Tegenwoordig is het laboratorium onderdeel van de Sanquin (divisie Research) waar meer dan 2800 mensen werken die dienstverlening aanbieden op het gebied van bloedbanktechnologie, (stam)cel-oogsting en bewerking, farmaceutische services, onderzoek & ontwikkeling en onderwijs. Het Laboratorium voor Celtherapie heeft goed getrainde medewerkers die beschikken over veel kennis en ervaring. De bewerking van preparaten vindt plaats in een clean room die voldoet aan de laatste GMP-eisen. Het laboratorium werkt voor zowel ziekenhuizen met een regionale als een academische functie en is actief betrokken in de ontwikkeling van nieuwe (stam)celproducten voor klinische trials.

Informatie over de werkzaamheden van het laboratorium zijn te vinden op de Engelse pagina. Het aanmelden van patiënten kan via onderstaand formulier.