header-image

Jaarverslagen

In onze jaarverslagen lees je het overzicht van onze huidige activiteiten, onze toekomstplannen en leggen we (financiële) verantwoording af over het afgelopen jaar.

2022 was, na een aantal spannende corona-jaren, het jaar waarin dingen weer enigszins terug naar normaal gingen. Geen mondkapjes en coronachecks meer bij de afnamelocaties, en de kantoren werden weer gevuld met mensen die een paar jaar goeddeels thuis hadden gewerkt.

We werkten in 2022 met en aan onze nieuwe strategie, die focust op een gezonde en trouwe donorcommunity, maximale toegevoegde waarde voor de samenleving en operational excellence. In oktober trad onze nieuwe CEO aan met als speerpunt om de verbinding binnen de organisatie te versterken.

De komende jaren werken we binnen al onze onderdelen, Bloedbank, Research en de onderdelen van de holding, verder aan de strategie.

Meer weten over onze lessen uit 2022 en onze ambities voor de toekomst? Lees dan het jaarverslag 2022.