header-image

Navelstrengbloedbank

De Navelstrengbloedbank van Sanquin levert navelstrengbloed-stamceltransplantaten voor allogeen gebruik en is gevestigd in Amsterdam.

Transplantatie met stamcellen afkomstig van een gezonde donor biedt patiënten met kwaadaardige bloedziekten en bepaalde afweerstoornissen een kans op genezing. Helaas is niet voor iedere patiënt een passende stamceldonor beschikbaar. Voor deze patiënten kan transplantatie met stamcellen verkregen uit navelstrengbloed een uitkomst bieden. Normaal gesproken wordt navelstrengbloed samen met de placenta na afloop van de bevalling weggegooid. Het navelstrengbloed kan echter na de bevalling ook worden afgenomen, zodat het beschikbaar wordt voor stamceltransplantatie.

Samenwerking

De Navelstrengbloedbank werkt samen met verschillende verloskundigenpraktijken en afdelingen Verloskunde/Gynaecologie van ziekenhuizen. Het navelstrengbloed wordt afgenomen direct na de geboorte van de baby, wanneer de navelstreng is doorgeknipt. Dit is geheel pijnloos en zonder risico. Voorafgaand aan de donatie heeft de moeder ingestemd met het afnemen van het navelstrengbloed en het doneren daarvan aan de Navelstrengbloedbank. Opgeslagen navelstrengbloed dat geschikt is bevonden voor transplantatie kan wereldwijd worden opgevraagd voor patiënten. De Navelstrengbloedbank werkt hiervoor samen met de Stichting Matchis.

De Navelstrengbloedbank van Sanquin is door de minister erkend als Orgaanbank volgens de Wet Veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal en is geaccrediteerd volgens de internationale Netcord-FACT standaard.

Zonder winstoogmerk

Net als het geven van bloed of plasma is het geven van navelstrengbloed vrijwillig. De Navelstrengbloedbank van Sanquin is een publieke weefselbank die opereert zonder winstoogmerk.

Testen op westnijlvirus

Bij de navelstrengbloeddonatie wordt een aantal buisjes moederbloed afgenomen om te testen op infectieziekten. Vanaf 1 mei 2021 wordt het moederbloed dat afgenomen is ook getest op westnijlvirus (WNV). Lees hier verder.

Contact

Vragen over de Navelstrengbloedbank? Neem contact op met ons op via onderstaand telefoonnummer/e-mailadres.