header-image

Facts & figures

De belangrijkste feiten en cijfers van Sanquin op een rij.

Onderzoek

Plasma

 • Sanquin zorgt samen met Sanquin Plasma Products voor geneesmiddelen uit bloedplasma voor ongeveer 100 verschillende ziektes.
 • Plasmageneesmiddelen worden onder andere toegepast bij hemofilie, de behandeling van brandwonden en bij ziektes waarbij de afweer tegen infecties of eigen lichaamcellen verstoord is.
 • Sanquin Plasma Products bewerkt Amerikaans plasma voor de bereiding van stollingsfactoren, immunoglobulines en albumine, bestemd voor de Amerikaanse en andere markten.
 • Sanquin Plasma Products beschikt over twee productielocaties voor plasmageneesmiddelen: in Amsterdam en in Brussel.

Bloed geven

 • Bloeddonors geven gemiddeld 1,51 keer bloed per jaar.* 
 • Bloedplasmadonors geven gemiddeld 5,29 keer plasma per jaar.* 
 • In totaal wordt er 724.000 keer per jaar gedoneerd.* 
 • Eén donatie helpt wel drie patiënten. Zowel rode bloedcellen, bloedplaatjes als plasma worden gebruikt om patiënten te behandelen.
 • 30% van het bloed is voor kankerpatiënten.
  * Cijfers jaarverslag 2018

Donors

 • 11,6% van de donors heeft bloedgroep 0-, tegenover 7,7% van alle Nederlanders.
 • Bloedgroep 0- kan aan iedereen worden gegeven en wordt daarom het meest gevraagd.
 • Tweederde van alle donors is bloeddonor geworden om te helpen levens te redden. Een kwart van Nederlanders wordt geen donor omdat zij zichzelf niet gezond genoeg vinden, of bang zijn voor naalden.
 • Aantal volbloeddonaties per jaar: 412.682*
 • Aantal bloedplasmadonaties per jaar: 311.320*
 • Aantal geregistreerde donors: 341.509*
 • 8,3 is het rapportcijfer dat donors geven aan Sanquin
  * Cijfers jaarverslag 2018

Levering bloedproducten

 • Geleverde eenheden erytrocyten (rode bloedcellen) per jaar: 403.900*
 • Geleverde hoeveelheid bloedplaatjes uit volbloed in donoreenheden per jaar: 247.625*
 • Geleverde eenheden vers bevroren plasma per jaar: 1.875*
 • Aantal spoedritten bij levensbedreigende situaties per jaar: 1100
 • Aantal standaardleveringen per week: 1500
 • *Cijfers jaarverslag 2018

Personeel

 • Bij Sanquin werken ongeveer 2000 werknemers.
 • 39% van hen is man, 61% is vrouw.*
 • Sanquin heeft werknemers van 39 verschillende nationaliteiten.
 • De gemiddelde duur van het dienstverband ligt op 12,6 jaar.*
 • De gemiddelde leeftijd van onze medewerkers is 46,9 jaar.*
 • Het ziekteverzuim ligt rond 5,8%.*
 • Sanquin heeft een eigen CAO, met de mogelijkheid om arbeidsvoorwaarden uit de CAO te ruilen voor meer aansprekende arbeidsvoorwaarden.
 • * Cijfers jaarverslag 2018

Beloningen Raad van Bestuur en Raad van Toezicht

 • De beloningen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht zijn te vinden in het jaarverslag.
 • Sanquin houdt zich aan de wettelijke regels van de Wet Normering Topinkomens (WNT), zoals die voor de zorgsector, waartoe Sanquin behoort, worden toegepast. De WNT is van toepassing op de beloning van alle leden van onze Raad van Bestuur en Raad van Toezicht. Per 1 januari 2015 is de WNT aangepast. Dat betekent voor Sanquin dat de bestaande salarissen vanaf 2016 stapsgewijs worden aangepast tot aan het voorgeschreven niveau van de WNT. Bestuursleden die na 1 januari 2015 aantreden, voldoen direct aan deze norm.
Meer weten?