header-image

Sanquin Research Fund

Bij Sanquin zijn er elke dag ruim 200 onderzoekers bezig om bloed en gerelateerde aandoeningen te bestuderen en nieuwe of verbeterde therapieën te ontwikkelen. Om dit onderzoek verder uit te bouwen, is het Sanquin Research Fund opgericht. Dit fonds zamelt geld in voor levensreddend onderzoek.

Het is onze missie om samen met de donor voor een beter leven van de patiënt te zorgen. Daarom zijn we altijd op zoek naar nieuwe of betere manieren om patiënten met bloedgerelateerde ziektes te helpen.

Sanquin Research Fund

  • Sanquin Research Fund is een zelfstandig fonds dat geld inzamelt voor onderzoek op gebied van bloedgerelateerde ziektes.
  • Sanquin Research Fund financiert onderzoek om ervoor te zorgen dat minder mensen ziek worden of blijven én minder mensen afhankelijk zijn van donorbloed.
  • Sanquin Research Fund staat open voor alle goede ideeën van Sanquin-onderzoekers. Een onafhankelijke wetenschappelijke raad beoordeelt de onderzoeksvoorstellen en ziet toe op de voortgang.

Het onderzoek

Met het ingezamelde geld wordt onderzoek op de volgende terreinen gefinancierd: 

Levens redden met big data

Van alle bloed- en plasmadonaties legt Sanquin op een veilige manier informatie vast. Die gegevens bieden inzichten over de gezondheid van de gemiddelde Nederlander. Zo konden we tijdens de coronapandemie zien hoe de immuniteit zich ontwikkelde. Grootschalige analyses van bloed kunnen er ook voor zorgen dat we opkomende ziekten vroeg signaleren, zodat er direct ingegrepen kan worden. We kunnen niet wachten om dit onderzoek verder uit te bouwen.

Bloed kweken

Hoe vaker een patiënt donorbloed ontvangt, hoe groter de kans dat dit door het immuunsysteem wordt afgestoten. Het is Sanquin-onderzoekers gelukt om bloedcellen te kweken in het lab. Hierdoor is het mogelijk om voor patiënten bloed te maken dat niet meer verschilt van hun eigen bloed. Op dit moment kunnen we alleen kleine hoeveelheden produceren. Om dit op grote schaal te kunnen doen, hebben we een speciale bioreactor nodig. Daarmee willen we onderzoeken hoe we de rode bloedcellen zo efficiënt mogelijk kunnen kweken. 

Bloedcellen repareren

Sommige patiënten hebben een erfelijke ziekte die de aanmaak van bloedcellen ontregelt. Onze onderzoekers ontwikkelen technologieën die genetische defecten in bloedvormende stamcellen kunnen repareren. Met de gerepareerde stamcellen maken de patiënten zelf gezond bloed en zijn ze niet meer afhankelijk van transfusies. De benodigde technologie is complex en er is nog veel onderzoek nodig, dat we met de financiële steun van het fonds kunnen opstarten. 

Kanker genezen

De afgelopen jaren zijn er geweldige resultaten geboekt op het gebied van kankertherapie. Door immuuncellen in het lab op te kweken en daarna toe te dienen aan de patiënt, verdween de tumor bij een deel van de patiënten. Sanquin-onderzoekers willen methoden ontwikkelen waarmee de opgekweekte immuuncellen effectief in de tumoren kunnen functioneren en niet uitgeput raken.

Meer weten of financieel bijdragen?

Kijk dan op www.sanquinresearchfund.nl