Bloedproducten voor onderzoek

Niet voor transfusie / Niet voor therapeutisch gebruik

Sanquin Bloedbank levert ook bloedproducten voor andere doeleinden dan transfusie. Denk aan wetenschappelijk onderzoek, kalibratie van laboratoriumapparatuur, rondzendingen of onderwijs. Al deze toepassingen vallen onder de noemers “Niet voor transfusie” (NVT) of “Niet voor therapeutisch gebruik” (NTG).

Sanquin is een stichting zonder winstoogmerk en stelt bloedproducten NVT of NTG tegen kostprijs ter beschikking. Sanquin houdt zich hierbij strikt aan alle wet- en regelgeving die van toepassing is op goed en verantwoord gebruik van menselijk lichaamsmateriaal, waaronder bloed en bloedproducten. Wie over bloedproducten NVT of NTG wil beschikken, moet eerst een leveringsovereenkomst met Sanquin afsluiten waarin alle afspraken en voorwaarden worden vastgelegd.

Welke bloedproducten NVT/NTG biedt Sanquin?

Als hulpmiddel bij het maken van uw keuze voor het bloedproduct dat voor uw doeleinden het meest geschikt is, kunt u gebruik maken van beslisbomen en productbladen.
Desgewenst kunnen wij producten leveren die zijn geselecteerd op bloedgroep, geslacht, leeftijd of typering. In bijzondere gevallen kunnen wij eventueel bloedproducten op maat bereiden.

Testen op infectieziekten

Alle donaties worden getest. Informatie over de screening op infectieziekten van NVT en NTG producten vindt u hier.

Wilt u klant worden?


Vragenlijst

Om de afhandeling van uw aanvraag zo efficiënt mogelijk te maken, verzoeken wij u eerst een vragenlijst in te vullen. Deze heeft voor ons tot doel om uw wensen in kaart te brengen. Daarnaast is het voor ons het document waarmee wij beoordelen of uw aanvraag niet in strijd is met de belangen van Sanquin en haar donors. We vragen u daarom om een nauwkeurige projectomschrijving. Tevens dient u expliciet aan te geven of u voornemens bent om bewerkingen uit te voeren die niet zonder meer zijn toegestaan, zoals het maken van cellijnen, het opslaan van materiaal en het doorleveren van bloedproducten aan derden.

Ga hier naar de Vragenlijst Nieuwe Aanvrager Bloedproducten NVT.
Let op: niet volledig ingevulde vragenlijsten zullen niet in behandeling worden genomen.

Leveringsovereenkomst

Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, dienen Sanquin en u een leveringsovereenkomst af te sluiten. Deze bestaat uit een Mantelovereenkomst (MO) en een Annex. De door u aangeleverde tekst in de vragenlijst dient als basis voor het opstellen van de Annex bij de MO en wordt daarmee onderdeel van de MO. Pas als de MO getekend is door beide partijen kan de eerste bestelling geplaatst worden.

Hebt u nog vragen of opmerkingen over deze materie, dan kunt u ons bereiken via het emailadres [email protected]. Wij helpen u graag verder.

Bent u al klant?

Met behulp van dit formulier zal u periodiek worden gevraagd om de voortgang van uw project aan Sanquin te rapporteren.

Hebt u vragen over uw bestellingen voor bloedproducten NVT of NTG? Klik dan hier.