Screening op infectieziekten

Niet voor transfusie

Screening op infectieziekten

Sanquin test alle bloedproducten op infectiemarkers voor hepatitis B, hepatitis C, hepatitis E, HIV en syfilis volgens een standaard screenings­protocol. Dit omvat:

Hepatitis B: HBsAg en HBV-DNA (NAT)*
Hepatitis C: anti-HCV en HCV-RNA (NAT)
Hepatitis E: HEV-RNA (NAT)
HIV: anti-HIV-1/2/(O) en HIV-RNA (NAT)
Syfilis: anti-Treponema Pallidum

Alle bovenstaande uitslagen moeten negatief zijn. Dit is een vrijgiftecriterium.

* In het kader van de screening op hepatitis B test Sanquin alle bloedproducten bovendien op anti-HBc. Bij een eventueel positieve anti-HBc moet er een voldoende hoge anti-HBs titer zijn. Ook dit is een vrijgiftecriterium.

Op indicatie (dat wil zeggen: indien een donor een verhoogd risico heeft gelopen op blootstelling aan het West Nijl Virus) test Sanquin donaties op WNV-RNA (NAT).

De testen worden uitgevoerd door het NSS (Nationaal Screeningslaboratorium Sanquin) in Amsterdam. De testuitslagen worden de dag na de donatie in de loop van de dag bekend.

Levering “getest”
In beginsel geeft Sanquin bloedproducten pas uit nadat het screenings­programma is afgerond en alle testuitslagen bekend zijn: "Testuitslagen infectieziekten bekend". Voor bloedproducten die getest worden uitgegeven, gelden alle vrijgiftecriteria zoals hierboven omschreven.
Bloedproducten NTG (Niet voor therapeutisch gebruik) zoals serumproducten of buffycoats die gebruikt worden bij celkweken, worden uitsluitend getest geleverd. Voor Serum 2x getest, NTG en Serum, samengevoegd, NTG geldt bovendien de quarantainemethode als vrijgiftecriterium. Ook bloedproducten NVT voor onderwijsdoeleinden op scholen worden uitsluitend getest geleverd.

Levering “ongetest”
Als de bloedproducten uitsluitend vers gebruikt kunnen worden en als ze strikt Niet Voor Transfusie worden gebruikt, kan de klant over de bloedproducten beschikken voordat de testuitslagen bekend zijn: "Testuitslagen infectieziekten onbekend". Het product heeft in de naamgeving de toevoeging “niet getest”.
Sanquin zal de klant achteraf informeren als er onverhoopt testuitslagen worden gevonden die duiden op een infectieziekte.