Trombocyten (bloedplaatjes) zijn essentieel voor de hemostase (bloedstolling). Complexe reacties tussen trombocytenreceptoren, fosfolipiden en trombine leiden tot activatie, plaatjesaggregatie en het vormen van een hemostatische ‘plug’.

Het doel van trombocytentransfusies is om de ontvanger van voldoende normaal functionerende trombocyten te voorzien om bloedingen te stelpen of te voorkomen. Trombocytentransfusies zijn meestal niet effectief bij patiënten die een verhoogde trombocytenafbraak hebben ten gevolge van (auto)immuunantistoffen.

Bij massale bloedingen of gebruik van hulpmiddelen die trombocytenafbraak bevorderen, zoals een (aorta ballonpomp, zal het effect van de transfusie op het trombocytengetal pas merkbaar zijn nadat de bloeding is gestopt of het hulpmiddel is verwijderd. Ook medicamenten, zoals Amfotericine-B, kunnen de opbrengst van trombocytentransfusies nadelig beïnvloeden.

Meer weten?

Voor niet-medische vragen bel:

Transfusiegeneeskunde

020 - 512 3000