Bloedwijzer

De Bloedwijzer bevat informatie voor gebruikers van bloedproducten die Sanquin levert in het kader van de Wet inzake bloedvoorziening (Wibv).

Ook bevat de Bloedwijzer informatie over Omniplasma®, dat wordt geleverd in het kader van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening (WoG).

Naar de Bloedwijzer