header-image

HLA/HPA gematchte trombocyten

Voor patiënten met een (immunologische) refractoriteit tegen random trombocyten kan het geïndiceerd zijn om HLA- en/of HPA-gematchte trombocyten toe te dienen. 

De UTG-arts van uw regio selecteert de meest geschikte donor en coördineert het proces van aanvraag tot uitgifte. Lees hier meer over het bestelproces en de rapportage via Klinische Feedback.