header-image

HLA/HPA gematchte trombocyten

Voor patiënten met een (immunologische) refractoriteit tegen random trombocyten kan het geïndiceerd zijn om HLA- en/of HPA-gematchte trombocyten toe te dienen. 

De UTG-arts van uw regio selecteert de meest geschikte donor en coördineert het proces van aanvraag tot uitgifte. Lees hier meer over het bestelproces en de rapportage via Klinische Feedback.

Voor niet-medische vragen bel:

Transfusiegeneeskunde

020 - 512 3000