Een van de kwaliteitseisen aan trombocytenconcentraten is de aanwezigheid van swirl (werveling van de cellen).

Vóór de uitgifte van dit concentraat is het nodig om te beoordelen of het product swirl vertoont. Dit is vereist bij uitgifte door Sanquin, maar ook door het transfusielaboratorium in het ziekenhuis.

Onderstaande video laat zien wat swirl is en hoe je op verschillende manieren de aan- of afwezigheid van swirl in een trombocytenconcentraat kunt beoordelen.

Disclaimer: Deze informatieve video is bedoeld als onderdeel van een training. Aan de gegevens kunnen geen rechten worden ontleend. Sanquin doet wat redelijkerwijs mogelijk is om actuele en juiste informatie op te nemen, maar geeft geen garanties over de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. De intellectuele eigendomsrechten op alle teksten, beelden, geluid en programmatuur van deze video behoren toe aan Sanquin.Sanquin behoudt zich het recht voor om op ieder moment, om welke reden dan ook, zonder voorafgaande aankondiging de video te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Het is niet toegestaan de video te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of beschikbaar te stellen aan derden al dan niet tegen een vergoeding. Sanquin aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ten gevolge van het gebruik van de video en de daarin opgenomen informatie. Gebruik van de video is geheel voor eigen risico. Sanquin behoudt zich het recht voor deze disclaimer van tijd tot tijd te wijzigen.

Voor niet-medische vragen bel:

Transfusiegeneeskunde

020 - 512 3000