Beheer

De kosten van het beheer van TRIX zijn opgenomen in de Sanquinbegroting en verdisconteerd in de prijs van de eenheid bloed.

Licentiekosten

Vanuit Sanquin worden er geen licentiekosten in rekening gebracht.

Hardware

Voor de specificaties en implementatie m.b.t. TRIX zie hier.

Koppelingen

De kosten van de bouw van de koppeling tussen TRIX en het gebruikte LIMS worden door Sanquin vergoed aan de fabrikant van het betreffende labinformatiesysteem. De fabrikant brengt aan de gebruiker alleen de jaarlijkse service-/onderhoudskosten van de koppeling in rekening, en mogelijk een bedrag voor de implementatie.

TRIX implementatie

Van de kant van Sanquin wordt verder kosteloos de hele implementatie van TRIX verzorgd. Vanaf gesprekken met de ICT-afdeling, implementatie t/m training op lokatie.