Beheer

De kosten van het beheer van TRIX zijn opgenomen in de Sanquinbegroting en verdisconteerd in de prijs van de eenheid bloed.

Licentiekosten

Vanuit Sanquin worden er geen licentiekosten in rekening gebracht.