header-image

Verwerking van persoonsgegevens

Om uw persoonsgegevens te mogen verwerken hebben wij als Sanquin een geldige reden nodig: dit wordt wettelijke grondslag genoemd.

De geldige redenen/wettelijke grondslagen die wij gebruiken zijn:

  • Uw toestemming
  • Een overeenkomst
  • Een wettelijke verplichting
  • Gerechtvaardigd belang of een derde partij

Als wij uw persoonsgegevens verwerken ten behoeve van onze gerechtvaardigde belangen of die van derden, hebben wij deze belangen afgewogen tegen uw recht op privacy. Wij nemen alle voorzorgsmaatregelen om uw privacy te beschermen en om waar nodig te voorkomen dat uw belangen worden geschaad. Op verzoek verstrekken wij u meer informatie over deze belangenafwegingen.

Zie verder de privacy statements per divisie/onderdeel voor aanvullende informatie en uitleg: