header-image

Melden transfusiereactie

Transfusiereacties

Het toedienen van bloedproducten kan bijwerkingen uitlokken (transfusiereacties). Transfusiereacties kunnen in een aantal categorieën worden onderverdeeld. 

  • Hemolytische transfusiereacties (acuut of vertraagd);
  • Allergische en anafylactische transfusiereacties;
  • TRALI (transfusion-related acute lung injury);
  • Transfusion Associated Graft versus Host Disease (TA-GvHD);
  • Post-transfusie purpura (PTP);
  • Bacteriële infecties
  • Virale infecties;
  • Febriele non-hemolytische transfusiereactie (FNHT);
  • Transfusion Associated Circulatory Overload (TACO).

Het melden van transfusiereacties gebeurt via bureau TRIP. In een aantal gevallen is het belangrijk om ook rechtstreeks aan Sanquin te melden.

TRALI

Het formulier om een (vermoedelijke) TRALI aan Sanquin te melden, vindt u hier.

 

Voor niet-medische vragen bel:

Transfusiegeneeskunde

020 - 512 3000