Een lookback is aan de orde in onderstaande situaties.

  1. Als een donor seroconverteert voor HBV, HCV, HIV of lues. Ook bij een positieve uitslag voor anti-HBc bij een testhistorie van negatieve uitslagen voor anti-HBc is lookback geĆÆndiceerd. In deze gevallen moet in ieder geval de voorgaande donatie als een mogelijke window-donatie en dus als mogelijk infectieus worden beschouwd. 
  2. Als HEV-RNA positief wordt bevonden. Er wordt dan een lookback opgestart die alle donaties omvat die korter dan 3 maanden voorafgaande aan de indexdonatie hebben plaatsgevonden.
  3. Als een donor een andere bloedoverdraagbare infectie heeft opgelopen waarbij er een gerede kans bestaat dat de donatie als mogelijk infectieus kan worden aangemerkt. 

Sanquin bloedbank bewaart van elke donatie gedurende twee jaar een archiefmonster. Dit kan bij een lookback worden gebruikt om opnieuw te controleren of er in voorgaande donaties aanwijzingen voor een infectie te vinden zijn. Welke tests hierbij het beste kunnen worden ingezet, wordt per casus besloten in overleg met de afdeling Virusdiagnostiek van Sanquin. Afhankelijk van de uitslagen en afhankelijk van het infectieuze agens zal de bloedbank de afnemer van de bloedproducten in kwestie informeren over de bevindingen. 

  • Bij HBV, HCV en HIV ontvangt de afnemer altijd bericht.
  • Bij lues ontvangt de afnemer bericht als de luesserologie wijst op een actieve lues.
  • Bij HEV ontvangt de afnemer alleen bericht als in het archiefmonster HEV-RNA is aangetoond.

Als de behandelaar besluit om de ontvanger van de bloedproducten nader te laten testen op overdracht van infectie, kan hij dit onderzoek desgewenst door Sanquin Virusdiagnostiek laten uitvoeren. Dit is gratis mits het onderzoek wordt aangevraagd met een speciaal formulier dat door de transfusiearts ter beschikking wordt gesteld.