header-image

Kind en transfusie

Bloedtransfusies worden gegeven aan patiënten die veel bloed verliezen bij een operatie of een ongeval, of als behandeling voor een bloedziekte of kanker. Veel van de “regels” voor het kiezen en toedienen van een passend bloedproduct voor kinderen zijn gelijk aan die voor volwassenen. Maar niet alles is identiek.

Als er consensus over een handelwijze bestaat, is dit opgenomen in de landelijke Richtlijn Bloedtransfusie. Er kunnen zich bij neonaten en kinderen echter toch nog situaties voordoen waarin er specifieke vragen rijzen.

Sanquin biedt de mogelijkheid om hierover met u mee te denken. Binnen het team van transfusieartsen is de werkgroep “Kind en transfusie” gevormd. Deze werkgroep bestaat uit:

Elise Huismankinderarts-hematoloog en transfusiegeneeskunde, werkzaam voor Sanquin en het Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis (BIG 19063084201)

Corien de Groot- Eckhardt, kinderarts-hematoloog en in opleiding tot transfusiespecialist, werkzaam voor Sanquin en het Amsterdam UMC – Emma kinderziekenhuis (BIG 59909050601)

Pauline Snijder, kinderarts-neonatoloog en in opleiding tot transfusiespecialist, werkzaam voor Sanquin en het Erasmus MC – Sophia kinderziekenhuis (BIG 19915659001)

Karin Fijnvandraatkinderarts-hematoloog, hoogleraar kinderhematologie werkzaam voor Sanquin en het Emma Kinderziekenhuis, Amsterdam UMC (BIG 19037826901)

Hans VrielinkTransfusiearts met aandachtsgebied aferese, werkzaam bij Sanquin Bloedbank (BIG 29024694801)

Jessie Luken, Transfusiearts met aandachtsgebied immuun-hematologische diagnostiek, werkzaam bij Sanquin Diagnostiek (BIG 19064306901)

Wij staan graag voor u klaar om mee te denken in vraagstukken rondom het thema “Kind en transfusie”. U kunt ons binnen kantoortijden bereiken op [email protected] 

Voor bestellingen van producten, dringende vragen of vragen buiten kantoortijd dient u contact op te nemen met de dienstdoende transfusiearts van uw regio.

Voor belangstellenden verzamelen wij literatuur over Kind en Transfusie.