header-image

Hemochromatose

Sanquin Bloedbank biedt verschillende mogelijkheden aan voor patiënten met de diagnose hereditaire hemochromatose (HH). We onderscheiden de volgende drie situaties.

Drager van het HH-gen zonder klinisch beeld

Deze persoon kan zich als reguliere bloeddonor aanmelden zonder verwijzing van een arts.

Naar reguliere aanmeldformulier

Drager van het HH-gen met klinisch beeld en behandelindicatie

In plaats van een bloedafname in het ziekenhuis kan een patiënt ook terecht bij de bloedbank, mits het ziekenhuis voor deze specifieke behandeling een contract met Sanquin heeft afgesloten.

Behandelingsmogelijkheden

Drager van het HH-gen met klinisch beeld en in de onderhoudsfase

De behandelend arts kan de patiënt aanmelden als donor voor reguliere bloeddonatie mits de patiënt zich in de onderhoudsfase bevindt. Het afgenomen bloed kan gebruikt worden voor bloedtransfusie.

Behandelingsmogelijkheden