Achtergrond

De Sanquinavonden zijn in de jaren tachtig gestart onder de leiding van prof. dr. Pim van Aken, directeur Medische Zaken, van het toenmalige CLB. Hij heeft de avonden opgezet als bloedbankavonden, zodat de 22 bloedbanken (die deze avonden overigens de CLB-avonden noemden) hun kennis konden delen van de verschillende disciplines binnen het CLB / Sanquin.

De Sanquinavonden worden georganiseerd onder leiding van dr. Ryanne Lieshout-Krikke en prof. dr. René van Lier.

Doel van de avonden

Het doel van de avonden was om actuele ontwikkelingen en kennis op het gebied van bloedtransfusie-geneeskunde en immuunhematologie over te dragen. In de loop der jaren werd ook kennis vanuit de bloedbanken gepresenteerd.

Afgestemd op wensen toehoorders

Vanaf 2001 werden de avonden verzorgd onder leiding van toenmalig divisiedirecteur Diagnostiek, dr. Cees Aaij. Dit was het moment om de populaire bloedbankavonden meer op de wensen van de toehoorders af te stemmen.
Veel deelnemers hadden last van de files rondom Amsterdam en daarom werden de tijden verschoven naar 16.30-19.30 uur, zodat bezoekers voor de file aanwezig konden zijn om na de file huiswaarts te gaan. De professionals uit de ziekenhuislaboratoria werden ook gestimuleerd om deze avonden bij te wonen en daarmee werd de bloedbankavond dan ook een Sanquinavond.

De laatste jaren werden de avonden getrokken door prof. dr. Masja de Haas en is extra aandacht aan de actualiteit vanuit het veld geschonken en in de programmering van de avonden opgenomen.