Accreditatie

Voor elk van de Sanquinavonden wordt accreditatie aangevraagd bij de onderstaande verenigingen:

Afhankelijk van het thema en de inschrijvingen kunnen ook voor andere beroepsverenigingen accreditaties worden aangevraagd.

Certificaten

Deelnemers die hebben aangegeven een certificaat te willen ontvangen en die de presentielijst hebben getekend, ontvangen na afloop via e-mail een digitaal certficaat van deelname.