header-image

TRIX implementatie

Samenvatting installatie TRIX

TRIX staat voor Transfusie Register Irregulaire bloedgroepantistoffen en X(kruis)-proeven.

De applicatie TRIX is gebouwd binnen de programmatuur van HCL-Domino als webapplicatie. De Domino server software wordt op een virtuele Windwos server van het ziekenhuis-serverpark geïnstalleerd. De installatie gebeurt door Sanquin-deskundigen in overleg met de lokale IT-afdeling. Alles m.b.t. Domino wordt door Sanquin onderhouden, het ziekenhuis is verantwoordelijk voor een goed werkende machine, operating system en backup.

De virtuele server waar de Domino Server op komt moet een vast ip-adres hebben. In de DNS van het ziekenhuisnetwerk moet een entry komen van de naam van de IBM Domino Server (dit is niet de machinenaam, maar een Domino-eigen naam) en de naam van de applicatie TRIX gekoppeld aan dit ip-adres. De Domino eigen naam is altijd SPOKEXX (waarbij XX het nummer van de server is).

Na de installatie is er door de software automatisch een entry gemaakt in de Windows Services. Deze heet “HCL Domino Server”.
Het synchroniseren van de TRIX-data gebeurt iedere twee uur via een database-synchronisatieproces. Daartoe wordt een verbinding opgezet met de Domino Server in het ziekenhuis door de centrale Domino communicatieserver in de Azure Cloud middels hardwarematige site to site VPN-verbindingen over poort 1352. Het dataverkeer binnen de VPN-tunnel tussen beide Domino servers wordt versleuteld.

Het labinformatiesysteem kan de Domino server benaderen via een webservice.