header-image

TRIX implementatie

Installatie TRIX

TRIX staat voor Transfusie Register Irregulaire bloedgroepantistoffen en X(kruis)-proeven. De applicatie TRIX is gebouwd binnen de programmatuur van HCL-Domino als webapplicatie. Het labinformatiesysteem kan de Domino server benaderen via een webservice koppeling om gegevens op te vragen.

Voorheen was het nodig om een lokale TRIX-server in het laboratorium te hebben draaien. In 2018 was dat landelijk dekkend en zijn er geen nieuwe TRIX-installaties meer gedaan. Momenteel zijn we bezig om alle lokale TRIX-koppelingen om te zetten naar koppelingen met de TRIX-online omgeving. We streven en naar om dit afgerond te hebben in 2025.