header-image

Koppeling met LABOSYS

Raadplegen van TRIX door LABOSYS

Deze koppeling is beschikbaar vanaf de grafische release 3!
Wanneer van een patiënt in TEBIS een BEA of BGH wordt aangevraagd, zal LABOSYS op de achtergrond aan TRIX vragen of het BSN, patiëntnummer van de instelling, en indien niet gevonden de naam en geboortedatum van die patiënt voorkomen in TRIX. De muiscursor zal even als een zandlopertje zichtbaar zijn. Indien TRIX niets kan vinden zal het zandlopertje weer verdwijnen en kunt u gewoon verder gaan.

Als TRIX echter meldt aan LABOSYS dat er één of meerdere patiënten zijn gevonden zal er in LABOSYS een pop-up scherm verschijnen met de melding dat er TRIX-gegevens van de patiënt beschikbaar zijn. Na op OK geklikt te hebben verschijnt nu een knop "TRIX" in TEBIS. U moet nu op deze knop klikken en vervolgens wordt in TEBIS een browserscherm geopend met daarin de gevonden patiënt(en). Klik de patiënt aan en de TRIX-gegevens zullen worden getoond.

Indien de TRIX-applicatie niet beschikbaar is (Lotus Domino server draait niet, netwerkproblemen e.d.) zal TEBIS dit laten zien middels een schermmelding waar in staat: "De TRIX-koppeling is niet operationeel". U dient dan de eigen IT-afdeling in te schakelen om dit probleem te verhelpen.

Note: alle acties en scherm-meldingen worden door TEBIS op GLP-niveau gelogd.

Geen melding indien het een 'eigen patiënt' betreft

TRIX zal "niet gevonden" melden indien 1 en 2 waar zijn:
1. er maar één patientenrecord gevonden is
2. er in dit record geen resultaten aanwezig zijn van andere laboratoria

Indien er meerdere patiënten zijn gevonden zal TRIX dit sowieso altijd melden en wordt de check niet uitgevoerd.

Ophalen van NAW-gegevens van patiënten door TRIX uit LABOSYS
Allereerst opent u de TRIX-applicatie en zoekt u handmatig op naam en geboortedatum naar de betreffende patiënt. Indien de patiënt aanwezig is in TRIX, dient u aan deze patiënt de gevonden resultaten te koppelen. Als de patiënt niet in TRIX geregistreerd is, gaat u eerst een nieuwe patiënt aanmaken. Eerst voert u het eigen patiëntnummer in. Op het moment dat u met een tab naar het volgende invulveld gaat zal TRIX de NAW-gegevens bij LABOSYS opvragen en deze worden vervolgens automatisch in TRIX ingevuld. Na het opslaan van de gegevens hoeft u alleen nog maar de gevonden resultaten in te voeren.