header-image

Koppeling met LABOSYS

Raadplegen van TRIX door LABOSYS

Wanneer van een patiënt in TEBIS een BEA of BGH wordt aangevraagd, zal LABOSYS op de achtergrond aan TRIX vragen of het BSN, patiëntnummer van de instelling, en indien niet gevonden de naam en geboortedatum van die patiënt voorkomen in TRIX. Indien TRIX niets kan vinden merkt u niets.

Als TRIX echter meldt aan LABOSYS dat er één of meerdere patiënten zijn gevonden zal er in LABOSYS een pop-up scherm verschijnen met de melding dat er mogelijk TRIX-gegevens van de patiënt beschikbaar zijn. Mogelijk, omdat de patiënt ook op naam en geboortedatum gevonden kan zijn en dan moet aan de hand van de gegevens bekeken worden of het inderdaad de patiënt is die in het ziekenhuis ligt. Na op OK geklikt te hebben verschijnt nu een knop "TRIX" in TEBIS. U moet nu op deze knop klikken en vervolgens wordt een browserscherm geopend met de inlogpagina van TRIX-online. Na inloggen kan de betreffende patiënt worden opgezocht.

Indien de TRIX-applicatie niet beschikbaar is zal TEBIS dit laten zien middels een schermmelding waar in staat: "De TRIX-koppeling is niet operationeel".

Note: alle acties en scherm-meldingen worden door TEBIS op GLP-niveau gelogd.

Geen melding indien het een 'eigen patiënt' betreft

TRIX zal ook geen melding geven indien aan de volgende twee punten wordt voldaan:

1. er maar één patientenrecord gevonden is
2. er in dit record geen resultaten aanwezig zijn van andere laboratoria

Dit is de default instelling van TRIX. Een laboratorium kan ook aangeven dat het ook altijd de eigen resutaten gemeld wil hebben door TRIX. Dan wordt voor dat laboratorium de instelling aangepast.

Indien er meerdere patiënten zijn gevonden zal TRIX dit sowieso altijd melden en wordt de check niet uitgevoerd.