header-image

Koppeling met GLIMS

Raadplegen van TRIX door GLIMS

Deze koppeling is beschikbaar vanaf de release 7.6!

Op het gegevensblad kan een melding getoond worden als er (mogelijk) info in TRIX te vinden is.
De melding op het gegevensblad wordt d.m.v. een MISPL geplaatst. Dit is te parameteriseren door de applicatiebeheerder.

De info van TRIX wordt alleen getoond als er actief om gevraagd wordt. Het kan via het menu maar ook via een knop in de knoppenbalk. De knop is een mogelijkheid om buiten het menu om direct de gegevens op te vragen. Deze knop wordt door de applicatiebeheerder gemaakt en in de knoppenbalk gezet.

Indien TRIX niet beschikbaar of bij netwerkproblemen
Als TRIX niet operationeel is geeft GLIMS bij actief aanroepen van TRIX een melding "er is een waarde vereist voor poort".
Bij het aanvragen kan de volgende de melding verschijnen:  "Fout tijdens checking external info system van order...... Er is een waarde vereist voor 'Poort".

De melding is afhankelijk van een parameter in de ini-file (GlimsRemoteCalls). Dit kan verschillen per pc.

Geen melding indien het een 'eigen patiënt' betreft

TRIX zal "niet gevonden" melden indien 1 en 2 waar zijn:
1.er maar één patientenrecord gevonden is
2.er in dit record geen resultaten aanwezig zijn van andere laboratoria

Indien er meerdere patiënten zijn gevonden zal TRIX dit sowieso altijd melden en wordt de check niet uitgevoerd.