header-image

Dataminimalisatie patiëntgegevens

Bij het verwerken van laboratoriumuitslagen is het voor Sanquin Diagnostiek als dienstverlener en voor de inzender van groot belang dat de uitslag aan de juiste patiënt wordt verbonden. Daarvoor maken we gebruik van identificatienummers op de buizen aangevuld met informatie zoals naam, adres, geslacht en geboortedatum en BSN-nummer. 
Hierbij roepen we onze inzenders op om scherp te zijn op data-minimalisatie bij de opdrachtverstrekking. Hiermee voorkomen we dat zowel de inzender als dienstverlener conform de AVG richtlijnen melding bij de privacy officer moeten doen.

Gegevens patiënt

Motivatie

BSN

Verplicht conform Wet publieke gezondheidszorg bij onderzoeken naar meldingsplichtige ziekten en verplicht conform Besluit gebruik Burgerservicenummer in de zorg bij diagnosisch onderzoek tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning kost

Geboortedatum (dd-mm-jjjj)

Verplicht conform ISO15189 / 5.4.3 a)

Naam en voorletters

Verplicht conform ISO15189 / 5.4.3 a)

Naam echtgenoot

Alleen relevant indien familiaire relaties in het kader van het onderzoek relevant zijn (HLA, prenataal onderzoek, …).

Geslacht

Verplicht conform ISO15189 / 5.4.3 a)

Adres, postcode, woonplaats

Verplicht conform ISO15189 / 5.4.3 a)

Datum en tijdstip afname

Verplicht conform ISO15189 / 5.4.3 f) / 5.8.3 f)

Uw patiëntnummer

Verplicht conform ISO15189 / 5.4.3 a)

Uw referentie / labnummer

Is een voor het ziekenhuis lab relevante verwijzing naar bijvoorbeeld de behandelende afdeling of locatie, die het bij de uitslag makkelijker maakt om de uitslag te verwerken

Extra informatie

Geef hier alleen informatie die benodigd is voor de correcte uitvoer en/of interpretatie van de aangevraagde test. Voor HLA-onderzoek bij nierpatiënten wordt verzocht om een zo compleet mogelijke anamnese te verstrekken

 

Contact

Amsterdam

020-512 3479 08.30-17.00 uur (na 17.00: T 020-512 3254)
[email protected]

Meer contactinformatie