header-image

Informatie ADR verpakkings-instructie P650

Introductie

Het verpakken en verzenden van biologisch materiaal (UN3373) vraagt speciale aandacht. Verpakkingsmaterialen dienen te voldoen aan de vigerende internationale regelgeving (ADR, 'Accord européen relatif au transport international de marchandises Dangereuses par Route’, verpakkingsinstructie P650). In deze regelgeving staat onder andere dat de afzender verantwoordelijk is voor het juist verpakken van het patiëntenmateriaal.

Om de collega’s in de laboratoria optimaal te ondersteunen stelt Sanquin voor klanten verzendmateriaal beschikbaar. Op deze wijze wordt de klant ontzorgt en ontvangt Sanquin op uniforme wijze het patiëntenmateriaal.

Aanvullende informatie
Certificering
Planning implementatie
Bestelinformatie
Aandachtspunten
Contactgegevens

Aanvullende informatie

Gebruiksinstructie gebruik verpakkingsmaterialen
Presentatie ADR

Planning implementatie (onder voorbehoud)

De voorlopige planning voor de implementatie van de nieuwe werkwijze kunt u hier vinden.

Voorafgaande aan start wordt elke klant persoonlijk ingelicht en zorgt de contact persoon van Sanquin Diagnostiek dat u tijdig over de benodigde verpakkingsmateriaal beschikt. In gezamenlijk overleg wordt een ingangsdatum afgesproken waarbij de verzending met de nieuwe  verpakkingsmaterialen wordt uitgevoerd. De eerste levering van het verpakkingsmateriaal is toereikend voor ongeveer de eerste drie weken. Daarna dient u het verzendmateriaal zelf bij ons te bestellen.

Bestelinformatie

Verpakkingsmateriaal kan via de website worden besteld, de levering vindt binnen drie werkdagen plaats. Het verpakkingsmateriaal zal door de chauffeur van Sanquin geleverd worden, de levering wordt gecombineerd met het ophalen van het patiëntenmateriaal. Voor de continuïteit is het van belang om tijdig uw bestelling te plaatsen zodat te allen tijde het patiëntenmateriaal op de juiste wijze wordt aangeboden.

Aandachtspunten

Hieronder staan enkele aandachtspunten beschreven. Hiermee borgen we de juiste en snelle verwerking van de monsterbuizen en aanvraagformulieren. 

Monsterbuizen

  • De blister heeft een maximale capaciteit van 10 buizen. Vul de blister zo efficiënt mogelijk, houd hierbij rekening met de maximale capaciteit!
  • Indien u buizen van 1 patiënt op 1 transporttemperatuur wil verzenden, graag in 1 blister verpakken.
  • Indien er meerdere buizen van verschillende temperaturen moeten worden verpakt, graag dit op het formulier aangeven (gelieve geen kopieën van het aanvraagformulier toevoegen).

Aanvraagformulieren

  • Gebruik geen nietjes in de aanvraagformulieren! Hierdoor kan het lekvrije zakje beschadigen en is de verwerking bij Sanquin lastiger.
  • Vouw een A4 aanvraagformulier eenmaal dubbel en zorg hierbij dat de patiëntgegevens aan de binnenzijde zit zodat deze niet zichtbaar of leesbaar zijn (conform AVG eis).

Algemeen

  • Bestel 3 dagen van te voren nieuwe verzendmaterialen.
  • Zorg ervoor dat de te verzenden monsterbuizen (van 1 bewaartemperatuur) tezamen met het aanvraagformulier(en) in 1 gekleurd lekvrij zakje worden verpakt. Het gekleurde vierkant op het lekvrije zakje komt overeen met de kleur van de bewaartemperatuur op het aanvraagformulier.
  • Heeft u vragen of suggesties dan horen wij dat graag en verzoeken u contact op te nemen met Erwin Laan of Christine Kramer.

Contactgegevens

Erwin Laan
Hoofd Logistiek & Medische administratie
E: [email protected]
M: 0653840881

Christine Kramer
Medical Science Liaison Diagnostiek
E: [email protected]
M: 0622777132

Contact

Amsterdam

020-512 3479 08.30-17.00 uur (na 17.00: T 020-512 3254)
[email protected]

Meer contactinformatie