CLAUS staat voor Centraal Laboratorium Aanvraag- en Uitslag Systeem. Deze naam dateert nog uit de tijd van het CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst). In 1998 is het CLB deel uit gaan maken van Sanquin. Met CLAUS is het mogelijk om aanvragen en uitslagen voor bloedonderzoek bij divisie Diagnostiek langs elektronische weg te regelen. Vanaf 2001 is het systeem volledig operationeel geworden en biedt het tevens de mogelijkheid om de NZa-factuurcodes elektronisch aan te leveren.

Thans werken er honderden laboratoria, verloskundige praktijken en andere organisaties met CLAUS.

Ter begeleiding van het buisje bloed wordt er door de CLAUS-applicatie op de plaats van verzending een aanvraagformulier uitgeprint.