header-image

Bijzonder getypeerde erytrocyten

Voor patiënten met een bijzondere bloedgroep of met antistoffen tegen bepaalde bloedgroepen kan het vaak bijzonder lastig zijn om compatibel bloed te vinden.
Schaarste kan ontstaan door zeldzaamheid, maar ook door aanvraaggedrag,

Sanquin heeft een bestand van donors met zeldzame bloedgroeptyperingen die opgeroepen kunnen worden om voor een specifieke patiënt te komen doneren. Aanvragen gaan via de UTG-arts van uw regio. Sanquin rekent hier een toeslag voor.
Is het niet mogelijk om een donor op te roepen om een verse eenheid te doneren, dan beschikt Sanquin over een bevroren voorraad erytrocyten met bijzondere typeringen. Deze eenheden liggen opgeslagen in de Sanquin Bank of Frozen Blood en zijn zeer lang houdbaar. Naar Prijslijst (inlog)

Schaarste door aanvraaggedrag bij daratumumab of isatuximab
Steeds meer patiënten met multipel myeloom worden behandeld met daratumumab (Darzalex) of isatuximab (Sarclisa), monoklonale antistoffen gericht tegen CD38. CD38 komt ook tot expressie op erytrocyten. Dit kan leiden tot interferentie met laboratoriumtesten die worden gedaan voorafgaande aan een bloedtransfusie. Alle testerytrocyten worden reactief, waarbij de autocontrole negatief is.

Uit de praktijk blijkt dat sommige ziekenhuizen bij deze patiënten geen antistofonderzoek verrichten, maar in plaats daarvan getypeerde erytrocyten bestellen op basis van de antigeentypering van de patiënt. Dit werkt een vermijdbaar hoog gebruik van uitgebreid getypeerde erytrocytenproducten in de hand, met schaarste tot gevolg.
Het bestellen van getypeerde erytrocyten bij daratumumab of isatuximab is alleen in spoedgevallen geïndiceerd. In de meeste gevallen kan de aanwezigheid van klinisch belangrijke allo-antistoffen uitgesloten worden met een AET/DTT behandeld testpanel. Worden er geen allo-antistoffen aangetoond, dan kan men volstaan met selectie van alleen Rh fenotype en K compatibele erytrocyten.

Sanquin Bloedbank verzoekt om, waar mogelijk, geen erytrocytenproducten te bestellen op basis van de antigeentypering maar in plaats daarvan antistofonderzoek uit te (laten) voeren. Als we dit met ons allen doen, blijven getypeerde erytrocyten beschikbaar voor patiënten voor wie deze echt geïndiceerd zijn, zoals patiënten met klinisch belangrijke antistoffen of patiënten met sikkelcelziekte. We voorkomen daarmee ook hogere kosten voor de bloedvoorziening door extra bijtyperingen en extra transport.

Dank u wel.

Mogelijkheid om alloantistoffen uit te sluiten bij gebruik van daratumumab of isatuximab

  • Screening met AET of DTT behandeld testpanel (testerytrocyten) waarbij CD38 wordt verwijderd
  • Alleen bij kruisproefindicatie ook kruisen met Dara-ex; bij patiënten met:            
    - Alloantistoffen
    - Allogene stamceltransplantatie
    - Antistoffen tegen een HFA (hoog frequent antigeen) binnen het
      Kell bloedgroepsysteem

Voor niet-medische vragen bel:

Transfusiegeneeskunde

020 - 512 3000