header-image

Ingevroren erytrocyten

Sanquin Bank of Frozen Blood (SBFB)

To read this page in English click here

De Sanquin Bank of Frozen Blood beheert een voorraad ingevroren rode cellen met zeldzame bloedgroeptyperingen.

Er zijn twee groepen patiënten voor wie het zeer moeilijk is om compatibele erytrocyten te vinden. Dat zijn de mensen met alloantistoffen tegen hoog frequente bloedgroepantigenen en de mensen met een lastige combinatie van alloantistoffen.
Als autologe erytrocyten voor hen niet of onvoldoende beschikbaar zijn, kunnen ingevroren erytrocyten van de SBFB meestal uitkomst bieden.

Bereiding en gebruik

Glycerol beschermt de rode cellen tegen schade die ontstaat bij invriezen en ontdooien. Tot 2006 gebruikte de SBFB de lage-glycerolmethode. De rode cellen die volgens deze methode zijn behandeld, worden bewaard bij –196°C in vloeibare stikstof en zijn vrijwel onbeperkt houdbaar.
Sinds 2006 gebruikt de SBFB de hoge-glycerolmethode die het mogelijk maakt om de ingevroren rode cellen bij - 80°C in de vriezer te bewaren. De bewaartijd van deze cellen is 30 jaar.

Het ontdooien en reconstitueren van ingevroren erytrocyten neemt ongeveer 4 tot 6 uur in beslag. Zijn er meer dan vier eenheden nodig, dan duurt dit proces ongeveer 2 uur langer. Ook moet u rekening houden met de transporttijd.

Na het ontdooien moeten de erytrocyten binnen 24-48  uur getransfundeerd worden afhankelijk van het gebruik van een open of gesloten systeem. Dit hangt samen met de preventie van bacteriële besmetting.

Erytrocyten bestellen

U kunt 24/7 erytrocyten bestellen.
Bel hiervoor de dienstdoende transfusiearts van de Bloedbank.

Bekijk de actuele voorraad van de SBFB
Naar Prijslijst (inlog)

Link naar het Rare Donor Panel van de NHS in de UK

Voor niet-medische vragen bel:

Transfusiegeneeskunde

020 - 512 3000