Serumoogdruppels uit donorbloed

In Nederland lijden duizenden mensen aan extreem droge ogen. Sanquin heeft een innovatief bloedproduct voor deze patiënten ontwikkeld: allogene serumoogdruppels gemaakt uit donorbloed.

Uit onderzoek is gebleken dat deze allogene serumdruppels even goed werken als autologe druppels. Tegenwoordig worden +/- 200 patiënten in Nederland behandeld met deze druppels: serumoogdruppels 50% voor meermalig gebruik (informatie is terug te vinden in Bloedwijzer).

Serum

Serum lijkt qua samenstelling erg op traanvocht. Het bevat diverse eiwitten, waaronder groeifactoren, die de bloedplaatjes tijdens het stolproces uitscheiden. Serum heeft een herstellend effect op het beschadigde hoornvlies. Serumoogdruppels worden bereid uit (allogeen) donorbloed dat specifiek hiervoor wordt gedoneerd.

Kleinere druppel 

Sanquin heeft samen met het bedrijf mu-Drop een applicator ontwikkeld waarmee de patiënt heel kleine druppels – microdruppels – kan toedienen op het oog. 

Het mu-Drop toedieningssysteem van de micro-oogdruppels maakt het mogelijk verspilling te voorkomen. De microdruppels zijn 5 keer kleiner dan de klassieke oogdruppels en hebben daarmee een passend volume voor het oog. Het voordeel hiervan is dat er niet te veel vocht op het oog komt, zodat er geen belangrijke bestanddelen wegspoelen die zich in de traanfilm bevinden. Bovendien kunnen we zo zuiniger met het donorserum omgaan. 

Omdat toedienen van deze micro-serumoogdruppels nieuw is, hebben onderzoekers van Sanquin samen met zes ziekenhuizen in Nederland een klinische studie uitgevoerd om na te gaan of een kleiner formaat druppel net zo effectief is als het standaard formaat druppel. De klinische studie is afgerond en de resultaten zijn gepubliceerd in het internationaal wetenschappelijk tijdschrift Ophthalmology and Therapy.

Over de publicatie in Ophthalmology and Therapy: Allogeneic Serum Eye Drops: A Randomized Clinical Trial to Evaluate the Clinical Effectiveness of Two Drop Sizes. Vermeulen C, van der Burg LLJ, van Geloven N, Eggink CA, Cheng YYY, Nuijts RMMA, Wisse RPL, van Luijk CM, Nieuwendaal C, Remeijer L, van der Meer PF, de Korte D, Klei TRL. DOI: 10.1007/s40123-023-00827-5. 

Bij vragen over serumoogdruppels kunt u mailen naar [email protected].

Lees ook het nieuwsbericht "Oogdruppels uit donorbloed: een uitkomst bij droge ogen".