De hoofdtaken van de relatiebeheerders zijn:

  • u informeren over bestaande en nieuwe producten en diensten divisie Bloedbank;
  • afsluiten en actualiseren van de leveringsovereenkomsten tussen uw organisatie en Sanquin Bloedbank;
  • co√∂rdineren van klachten over producten en diensten uit uw organisatie.

De vakinhoudelijke contacten die betrekking hebben op de inhoud van de dienstverlening blijven vanzelfsprekend plaatsvinden met de transfusiespecialisten, het hoofd van de afdeling Uitgifte en de deskundigen van de diverse laboratoria. Dit geldt ook voor de operationele contacten zoals informatie over uitslagen van labonderzoeken, bestellingen van bloedproducten.