Bloedproducten in ontwikkeling: serumoogdruppels

Bij Sanquin ontstaan de ruwe diamanten voor nieuwe toepassingen van bloed. Al dan niet samen met andere partijen werken we deze toepassingen uit tot nieuwe producten.

Oogdruppels uit donorbloed

Sanquin Bloedbank ontwikkelt micro-serumoogdruppels uit donorbloed voor patiënten die last hebben van extreem droge ogen.

Recent heeft Sanquin Bloedbank allogene serumoogdruppels ontwikkeld uit donorbloed. Uit onderzoek is gebleken dat deze allogene serumdruppels evengoed werken als autologe druppels. Lees er meer over in dit nieuwsbericht. Tegenwoordig worden iets meer dan 100 patiënten in Nederland behandeld met deze druppels: serumoogdruppels 50% voor meermalig gebruik (informatie is terug te vinden in Bloedwijzer).

Parallel hieraan heeft Sanquin samen met het bedrijf mu-Drop een applicator ontwikkeld waarmee de patiënt heel kleine druppels – microdruppels – kan toedienen op het oog. Dit nieuwe bloedproduct, waarbij micro-oogdruppels worden gemaakt uit serum van menselijk donorbloed, helpt om te voldoen aan een onbeantwoorde medische vraag van een grote groep Nederlandse patiënten. 

Het mu-Drop toedieningssysteem van de micro-oogdruppels maakt het mogelijk verspilling te voorkomen. De microdruppels zijn 5 keer kleiner dan de klassieke oogdruppels en hebben daarmee een passend volume voor het oog. Dat heeft een gunstig effect op de werking en helpt mogelijk het voorkomen van eventuele negatieve effecten van grotere druppels.

Lees meer over serumoogdruppels