header-image

Vacuümtester

Innovatie nr. 4, december 2014

Wat is het?

De vacuümtester is de integriteittester van de afdeling Verpakken van Sanquin Plasmaproducten. Dit is een spectrofotometer die het vacuümgehalte bepaalt in de gevriesdroogde geneesmiddelen (bijv. Cofact, Nonafact). Op de afdeling Verpakken worden twee kwaliteitcontroles uitgevoerd volgens de geldige richtlijnen voor het maken van geneesmiddelen: de visuele controle en de integriteitcontrole voor gevriesdroogde producten.

Wat kun je ermee?

De flacons met product worden langs twee laserkoppen gevoerd, die een laserstraal van een bepaalde golflengte door de flacon sturen. Aan de hand van de absorptie kan de concentratie van het gas worden uitgerekend. Eén laserkop meet het zuurstofgehalte, de andere meet het waterdampgehalte. Deze waarden worden omgerekend naar een vacuümwaarde in mbar. Aan het begin wordt een opstarttest uitgevoerd met gele flacons met voorgedefinieerde vacuümwaardes om een ijklijn te vormen. Tijdens de metingen lopen altijd vier rode controleflacons mee om de kwaliteit van de metingen te garanderen. Het systeem kan naar vier flacon formaten worden omgebouwd.

Wat is het resultaat, wat komt eruit?

Het systeem bepaalt voor iedere flacon of het vacuüm voldoet. Flacons met onvoldoende vacuüm worden automatisch uitgestoten in een afkeurbak. De goedgekeurde flacons worden op een draaitafel geplaatst van waar ze worden meegenomen voor verdere verwerking. Alle gegevens worden opgeslagen en zijn beschikbaar voor verdere analyses.

Wat is de innovatie?

De op laser gebaseerde spectrofotometer is een belangrijke vernieuwing voor het bepalen van vacuüm in het eindproduct en wordt als nieuwe standaard gezien. De data die de machine levert maken optimalisatie van het vriesdroogde proces mogelijk. Het is tevens de snelste machine van de afdeling Verpakken. Deze test is nu in een paar uur afgerond, terwijl dit vroeger dagen kostte.

Hoe deden we het vroeger?

Via een spark test; hierbij werden de gasmoleculen in de flacon onder invloed van hoge elektrische spanning zodanig versneld dat de moleculen met elkaar in botsing kwamen waardoor luminescentie ontstond. Het uitgestraalde licht werd opgevangen en bepaalde of de flacon goed- of afgekeurd was. De test werd in een donkere ruimte uitgevoerd. De uitslag was altijd goed of slecht; er hing geen meetwaarde aan.

Wie werken er mee?

De operators van de afdeling Verpakken van de divisie Plasmaproducten. Nadat deze inspectie is uitgevoerd wordt het product verpakt en naar de klanten verstuurd.

Wat betekent het voor de medische wereld?

De integriteit van de flacon garandeert de vereiste eigenschappen en hoge kwaliteit van de geproduceerde geneesmiddelen. Het vacuüm is ondermeer nodig om het benodigde water voor injectie over te kunnen hevelen in de productflacon. Hiermee is gegarandeerd dat het volledige volume gevriesdroogd product goed oplost en geschikt is voor injectie.