header-image

Bloedbeeld

Bloedbeeld stopt

Het lezersonderzoek dat vorig jaar is gehouden heeft ons doen besluiten om Bloedbeeld in gedrukte vorm te beëindigen. De wijze waarop u professionele informatie tot zich neemt is veranderd. Onze nieuwe website geeft meer mogelijkheden tot aanbieden van informatie op maat. Het is zonder meer de bedoeling om (achtergrond) informatie op professioneel niveau te blijven aanbieden. 

Onderstaand is het Bloedbeeldarchief te raadplegen dat ook deel zal gaan uitmaken van ons kennisplatform.

Over bloedbeeld

Bloedbeeld bevatte artikelen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van bloedtransfusiegeneeskunde, immunologie, immunohematologie, cellulaire therapieën en infectieziekten.

Bloedbeeld was een uitgave voor medisch specialisten, klinisch chemici, ziekenhuisapothekers, ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen in Nederland en medewerkers van Sanquin. Ook landelijke advies- en beleidsorganen op het gebied van de gezondheidszorg, de rijksoverheid en de media ontvingen het blad.

Bloedbeeld verscheen eerst vier en de laatste jaren drie keer per jaar in een oplage van 19.000 exemplaren. In het blad brachten wij de activiteiten van onze organisatie in beeld. Ook gaf het blad informatie over externe ontwikkelingen op het gebied van bloed en bloedproducten. Hierbij komen zowel interne als externe betrokkenen aan het woord.