Bloedbeeld

Bloedbeeld bevat artikelen over de laatste ontwikkelingen op het gebied van bloedtransfusiegeneeskunde, immunologie, immunohematologie, cellulaire therapieën en infectieziekten.

Bloedbeeld is een uitgave voor medisch specialisten, klinisch chemici, ziekenhuisapothekers, ziekenhuizen en onderzoeksinstellingen in Nederland en medewerkers van Sanquin. Ook landelijke advies- en beleidsorganen op het gebied van de gezondheidszorg, de rijksoverheid en de media ontvangen het blad.

Bloedbeeld verschijnt drie keer per jaar in een oplage van 19.000 exemplaren. In het blad brengen we de activiteiten van onze organisatie in beeld. Ook geeft het blad informatie over externe ontwikkelingen op het gebied van bloed en bloedproducten. Hierbij komen zowel interne als externe betrokkenen aan het woord.