header-image

Magister C24

Innovatie nr. 3, december 2015

Wat is het?

Magister C24 is ’s werelds kleinste volautomatische analyser voor het uitvoeren van serologische bloedgroeptesten. Magister C24 is ontwikkeld door Sanquin Reagents

Wat kun je ermee?

Magister C24 kan in combinatie met Cellbind gelkaarten volledig automatisch serologische bloedgroepbepalingen uitvoeren, inclusief bloedgroeptypering, screenen op en identificeren van antistoffen en het uitvoeren van kruisproeven en een directe antiglobulinetest. Koppeling van en naar het laboratoriuminformatiesysteem (LIS) verhoogt de snelheid, betrouwbaarheid en veiligheid van de uitslag.

Wat is het resultaat?

Voor het uitvoeren van een bloedtransfusie moet de bloedgroep van zowel ontvanger als donor bekend zijn en het is noodzakelijk om te testen of de ontvanger al antistoffen heeft tegen donorcellen. Wanneer er geen match tussen donor en ontvanger is kan er acuut een levensbedreigende transfusiereactie ontstaan.

Wat is de innovatie?

De grootte en capaciteit van de analyser. Voor laboratoria die dagelijks veel serologische bloedgroepbepalingen uitvoeren bestaan verschillende analysers. Laboratoria met weinig aanvragen voeren de bloedgroepbepaling handmatig of (semi-)geautomatiseerd uit omdat er geen volautomatische oplossing is. Magister C24 is speciaal ontwikkeld voor laboratoria met een kleiner volume aan serologische bloedgroepbepalingen, zodat zij ook volledig geautomatiseerd, kostenefficiënt en maximaal veilig kunnen werken.

Wat deden we dan vroeger?

Tot op heden worden serologische bloedgroepbepalingen door laboratoria met weinig aanvragen handmatig of (semi)-automatisch verwerkt. Volledig geautomatiseerd werken betekent nu voor deze laboratoria een grote investering in ruimte en middelen en de aanschaf van apparatuur met een grote overcapaciteit.

Wie werken er mee?

Analisten in laboratoria van ziekenhuizen of bloedbanken waar serologische bloedgroepbepalingen worden uitgevoerd.

Wat betekent het voor de medische wereld?

Bij het geven van een bloedtransfusie zijn de diagnostische bepalingen kritisch. Veiligheid en accuraat handelen zijn dan ook essentieel in deze laboratoria en het minimaliseren van het risico op fouten heeft de hoogste prioriteit. De manier om veilig werken te maximaliseren is het volledig automatisch verwerken, uitvoeren en documenteren van tests. Met de komst van Magister C24 hebben laboratoria met weinig aanvragen een passende oplossing om zo veilig mogelijk te kunnen werken.

Meer informatie over de Magister C24