Verslag Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Regio Noordoost 15 februari 2024

 

verslag door dr. J.J.J. Hulstein, klinisch chemicus, Gelre Ziekenhuizen

 

Op 15 februari 2024 vond de allereerste bijeenkomst van het Kennisplatform Transfusiegeneeskunde Regio Noordoost plaats. De middag met als thema hemolytische anemie werd gehouden in een goed gevulde zaal van de Nieuwe Buitensociëteit in Zwolle.

Voor de pauze lag de focus op de diagnostiek. Masja de Haas, directeur Klinisch Laboratorium Advies bij Sanquin Diagnostiek en PI translationele Immunohematologie bij Sanquin Research en het LUMC beet het spits af met een mooi overzichtsverhaal over auto-immuun hemolytische anemie en de diagnostiek hierbij. Aan de hand van een casus nam zij ons mee in de wereld van absorptie, selectie en transfusie bij warmte en koude auto-antistoffen. 

Daarna vertelde Henk Meekers (wetenschappelijk medewerker van het transfusielaboratorium van het UMCG) ons meer over diagnostiek bij anti-CD38 therapie. De casus startte bij een auto-immuun hemolytische anemie op basis van warmte auto-antistoffen en de laboratoriumonderzoeken hierbij, maar gaf ook een mooi overzicht van de stappen in de behandeling. Van Prednison, rituximab en splenectomie tot uiteindelijk de stap naar anti-CD38 therapie. De laatste therapie bleek succesvol, maar bemoeilijkte de diagnostiek aanzienlijk. Henk liet zien hoe dit soort complexe diagnostiek met slimme technieken toch tot een goed einde gebracht kon worden. 

Het derde en laatste verhaal voor de pauze werd gegeven door Koen Geertzen, AIOS interne geneeskunde in het Isala Ziekenhuis in Zwolle. Voor dit verhaal haalde Koen zelfs de breipennen uit de kast om een goede behandeling te bieden aan een patiënt met een anemie op basis van koude én warmte autoantistoffen. In deze complexe casus bleek warmte het sleutelwoord. Goed warm houden van de patiënt in combinatie met een warme plasmaferese en COP-kuren leidde uiteindelijk tot een stijging van het Hb en daling van het aanwezige IgM. De casus illustreerde hoe plasmaferese ingezet kan worden als therapie en was een warm pleidooi om het oude ambacht van het breien in ere te herstellen. 

Na de pauze bouwden Roeland Vas Nunes (hematoloog i.o., UMCG) en Michaël Lukens (klinisch chemicus hematologie en medisch immunoloog, UMCG) een bruggetje tussen diagnostiek en kliniek met een casus over Cold Agglutinin Disease. De casus werd extra gecompliceerd door een transfusie gerelateerde Parvo B19 infectie, wat het belang van Parvo B19 geteste bloedproducten voor deze categorie patiënten weer even onderstreepte. Roeland liet ons kennis maken met een nieuw middel, Sutimlimab, dat mogelijk uitkomst kan bieden bij een dergelijke CAD met een onverwacht beloop. 

Het een na laatste verhaal van de middag ging dieper in op de behandeling van auto-immuun hemolytische anemie nu en in de toekomst. Sophie Bernelot Moens, hematoloog in het Amsterdam UMC, toonde ons verschillende studies naar nieuwe behandelstrategieën en liet zien dat er in de nabije toekomst veel meer mogelijk zal zijn voor deze patiënten. 

Tot slot nog een uitstapje naar een andere vorm van hemolytische anemie. Victor Bouwman (Internist-hematoloog MCL) presenteerde een casus van hemolyse met een indrukwekkend klinisch beeld, waar Siilo een belangrijke rol speelde in de diagnostiek. De patiënt bleek gaande het verhaal niet een stugge Friese man, maar iemand met een neurologisch beeld op basis van een congenitale TTP. Ook hier was plasmaferese een belangrijke stap in de behandeling. Samenwerking tussen transfusielaboratoria, behandelaars en Sanquin bleek in veel van de verhalen van deze eerste bijeenkomst van het Kennisplatform Noordoost essentieel. Precies de reden dat een dergelijk platform zo belangrijk is; om elkaar beter te leren kennen, gemakkelijker kennis te delen en onderzoek te kunnen doen. 

We hopen dat dit een aftrap is geweest voor nog vele succesvolle bijeenkomsten in Noordoost Nederland. De eerstvolgende is alvast gepland op 8 oktober 2024 op dezelfde locatie. Tot ziens in Zwolle!