Antistofproblemen tijdens de zwangerschap

Amsterdam 18 maart 2020

Door de toenemende voorzorgmaatregelen die op diverse plaatsen in het land worden genomen in het kader van het nieuwe coronavirus (COVID-19) is besloten om de aankomende Sanquinavond ‘Antistofproblemen tijdens de zwangerschap’ op 18 maart 2020 te verplaatsten naar een latere datum.

Er was veel animo voor deze avond en we hadden u ook graag over de nieuwe ontwikkelingen verteld.

Het goede nieuws is dat we nu in de gelegenheid zijn om deze Sanquinavond, zowel in Amsterdam als in Zwolle, te organiseren.

Zodra deze data bekend zijn, zullen we u hierover informeren.