Massaal Bloedverlies

Deze avond staat de ernstig bloedende patiënt centraal, waarbij de diagnostiek en het bepalen van het optimale transfusiebeleid complex is. Aan de hand van casuïstiek wordt de avond opgebouwd vanuit de basisprincipes van hemostase en de diagnostiek en de valkuilen daaromtrent. Voor het transfusiebeleid wordt aandacht besteed aan de effectiviteit van plasmatoediening. Verschillende klinische studies bij vrouwen met postpartum bloedingen en de ontwikkelingen over de toepassing, bewaarcondities en eigenschappen van volbloed worden nader belicht.

 

De discussieleider van deze avond is prof dr Joost Meijers, afd. Moleculaire en Cellulaire Hemostase, Sanquin Research/ Amsterdam UMC.

 

De avond is vol.

 

Bevestiging

Let er s.v.p. op dat u na uw aanmelding een bevestiging via e-mail ontvangt, zodat u op de Sanquinavond verzekerd bent van een zitplaats.

 

Programma

16.30-16.35

Opening

René van Lier, vice-voorzitter Raad van Bestuur, Sanquin

16.35-16.40

Inleiding programma

Joost Meijers

16.40-16.55

Casus: een tiener met een bloeding die bijna niet te stoppen is

Prof Job van Woensel, kinderintensivist Amsterdam UMC

16.55-17.15

Terug naar de basis van hemostase

Joost Meijers, Sanquin/ Amsterdam UMC

17.15-17.35

Diagnostiek bij massaal bloedverlies – Wanneer is de patiënt de sigaar?

Moniek de Maat, Erasmus MC

17.35-18.00

Effectiviteit van plasma voor massaal bloedverlies

Nicole Juffermans, Amsterdam UMC

18.00-18.30

Pauze

 

18.30-18.55

Transfusie van volbloed bij massaal bloedverlies: panacee, of toch geen wondermiddel?

Pieter van der Meer, Sanquin

18.55-19.20

Coagulopathie bij massaal bloedverlies na de bevalling: it's all about the timing!

Paul Ramler, Sanquin/LUMC

 

19.20-19.45

Transfusie bij massaal bloedverlies na de bevalling: is it all about the timing?

Dacia Henriquez, Sanquin/LUMC

19.45-19.50

Afsluiting

Joost Meijers

 

Accreditatie is aangevraagd bij ABSG, NVKC, NVML en NIV