header-image

Bestellen HLA/HPA gematchte producten

Hier leest u hoe u HLA/HPA gematchte trombocytenproducten kunt bestellen.

Aanmeldformulier voor nieuwe patiënt

Is een patiënt niet eerder vanuit Sanquin met HLA/HPA gematchte trombocytenproducten ondersteund? Vul dan eerst het Fomulier HLA/HPA gematchte trombocyten: Aanmelding nieuwe patiënt in en e-mail het samen met een kopie van de originele uitslag van de HLA- en/of HPA-typering naar:

[email protected] (voor regio Noord), of
[email protected] (voor regio Zuid).

Is een HLA-klasse I antistofscreening of -specificatie (Luminex SA) en/of een HPA-antistofscreening verricht, dan ontvangen wij ook van dit onderzoek graag een kopie van de originele uitslag.

Hoe bestelt u een product?

Bij elke bestelling van een HLA/HPA gematcht product doorloopt u de volgende 3 stappen.

Stap 1. Bestel telefonisch

Bel met de dienstdoende UTG-arts van uw regio om een product aan te vragen. 

Stap 2. Bestel óók via HWBO

Bestel de producten óók via het HBWO-bestelformulier. Hiermee is de bestelling direct bevestigd.

Stap 3. Rapporteer klinische resultaten

Rapporteer met de tool Klinische Feedback OnLine (KFOL) de klinische resultaten van de transfusie. 

Toelichting bij de bovengenoemde 3 stappen:


Stap 1. Bestel telefonisch

Bel met de dienstdoende UTG-arts van uw regio om een HLA/HPA gematcht product aan te vragen. U kunt dan meteen ook relevante klinische informatie of een verandering in het medische beleid doorgeven. Als bijvoorbeeld de eis voor Parvo-B19 geteste producten wordt ingevoerd of juist verlaten, dan heeft dit consequenties voor de donorselectie.
De UTG zet het proces om een donor uit te nodigen direct in gang. We streven naar een procedure met voldoende tijd om een donor te vinden en om het product af te nemen, te bewerken, te testen en naar het ziekenhuis te vervoeren. De planning wordt in het telefonisch overleg besproken.

Stap 2. Bestel óók via HWBO

Bestel de producten óók via het HBWO-bestelformulier. Hiermee is de bestelling direct bevestigd. Wacht hier niet mee, want dit veroorzaakt vertraging in het bestelproces.

Bestel: E68754A0 TROMBO, af, getyp, PAS-E, bestr, 300

Bij de opmerkingen graag het volgende invullen:

  • HLA: [naam patiënt], [geboortedatum patiënt].
  • (Voorbeeld) HLA: Mw Janssen, 01-01-1955.

Meerdere producten voor dezelfde patiënt die op dezelfde dag moeten worden geleverd, kunt u in één HWBO-bestelling plaatsen. Leveringen op verschillende dagen of voor verschillende patiënten plaatst u elk in een aparte HWBO-bestelling.

Stap 3. Rapporteer klinische resultaten

Het is voor de selectie van geschikte HLA/HPA gematchte trombocyten van essentieel belang om transfusieresultaten stelselmatig te monitoren en te rapporteren aan de UTG. Maak voor de rapportage van vóórwaardes en 1-uurs en 24-uurs nawaardes gebruik van de tool Klinische Feedback OnLine (KFOL). Hier vindt u ook per patiënt gedetailleerde gegevens over de bestelde en geleverde producten.
Om te kunnen inloggen in KFOL hebt u een account nodig. Uw Relatiebeheerder kan u hiermee verder helpen.

Terug

Voor niet-medische vragen bel:

Transfusiegeneeskunde

020 - 512 3000