header-image

Therapeutische aferese

Therapeutische aferese kan worden toegepast om schadelijke bestanddelen in het bloed van een patiënt te vervangen of te verwijderen. Behandelaren kunnen hiervoor 24/7 bij Sanquin Bloedbank terecht.

Therapeutische afereseprocedures worden uitgevoerd met behulp van afereseapparatuur met machinale scheidingstechnieken. 

We onderscheiden twee verschillende therapeutische afereseprocedures:

1. Wissels

  • Plasma (TPE: Therapeutische Plasma Exchange)
  • Erytrocyten (RBCx: Rode Bloed Cel Exchange)

2. Reducties

  • Trombocyten (TPR: Therapeutische Plaatjes Reductie)
  • Leukocyten (TLR: Therapeutische Leukocyten Reductie)
  • Erytrocyten (TE: Therapeutische Erytrocytaferese)

Sanquin Bloedbank verricht therapeutische afereses op basis van een onderliggend contract.

Aanvragen

Voor een therapeutische aferese in het ziekenhuis geldt:

Voor een therapeutische aferese op een Sanquin afnamelocatie geldt:

Meer informatie

Wilt u uw patiënt informeren over therapeutische aferese, dit kan met onze Patiëntenfolder therapeutische aferese.

Medische informatie over indicaties voor aferese bij patiënten vindt u in het Vademecum Therapeutische Aferese.

Voor niet-medische vragen bel:

Transfusiegeneeskunde

020 - 512 3000