header-image

Laboratorium nieuwsbrief

december 2020

Op naar 2021

Dit is alweer de laatste nieuwsbrief van 2020, dat in ons geheugen zal komen te staan als het COVID jaar. Zo aan het einde van december is het goed om even terug te kijken, maar vooral om vooruit te kijken naar 2021.
Lees meer

Achterwacht tijdens feestdagen

Natuurlijk hoopt iedereen op ontspannen feestdagen, maar spoedgevallen kunnen ook dan voorkomen. Het laboratorium Erytrocytenserologie is, zoals altijd, ook gedurende deze dagen bereikbaar. Specifiek voor de klinische vraagstelling TTP zal ook het laboratorium Bloedstolling gedeeltelijk beschikbaar zijn.
Lees meer

Vertrek René van Lier

Met ingang van 1 januari 2021 vertrekt René van Lier als directeur Research en vice-voorzitter van de Raad van Bestuur van Sanquin. In de afgelopen tien jaar heeft René de divisie Research van Sanquin met veel enthousiasme en kennis geleid. Hij komt per 2021 in dienst van het UMC Utrecht als voorzitter van de divisie Laboratoria, Apotheek en Biomedische Genetica (dLAB).
Lees meer

Reumafactortest met andere methode

Vanaf 1 januari 2021 zal Sanquin Diagnostiek B.V. de IgM reumafactor (RF) test met een andere methode gaan uitvoeren. Tot nu toe werd RF bepaald met een ELISA, maar met ingang van 1 januari zal de de EliATM methode van Phadia/Thermofisher worden toegepast.
Lees meer

Flowcytometrische HbF-bepaling: wijziging contactgegevens

Eerder dit jaar is de klassieke Kleihauer Betke test vervangen door de flowcytometrische HbF-bepaling. Deze techniek levert een verbeterde kwantificering en maakt het mogelijk grotere series efficiënter te testen. Deze test wordt uitgevoerd door het laboratorium Immunocytologie. Voor inzendingen is het wenselijk direct met dit laboratorium contact op te nemen. 
Lees meer

Publicatie van Sanquin over corona-antistoffen in Nature Communications

Toen begin dit jaar ook Nederland werd getroffen door het coronavirus (SARS-CoV-2) werd hier snel op geanticipeerd door onderzoekers Ed Slot, Boris Hogema en Hans Zaaijer. Met de reeds bestaande kennis over, en ervaring met, seroprevalentiestudies werd het idee opgevat om antistoffen tegen SARS-CoV-2 in een grote groep donors in heel Nederland in kaart te brengen.
Lees meer

Cursus 'Bloedtransfusie een probleem?'

Steeds meer wordt ook van analisten kennis en kunde gevraagd om te kunnen bijdragen aan een optimale toediening van bloed en bloedproducten aan patiënten. In januari 2021 zal de cursus “bloedtransfusie een probleem” weer worden georganiseerd. Deze cursus is bij uitstek geschikt voor analisten, die zich na hun algemene opleiding nader willen scholen op het gebied van de bloedtransfusie inclusief de nieuwste richtlijnen bloedtransfusie.
Lees meer 

CLAUS koppeling bij GLIMS 9.9.3: problemen naam partner

Bij de ziekenhuislabs / artsenlabs en andere labs wordt op dit moment overgegaan op een nieuwe GLIMS versie: GLIMS 9.9.3.  Inmiddels is gebleken dat de koppeling met CLAUS in deze nieuwe versie niet goed is ingebouwd voor wat betreft het wel/niet vermelden van naam partner. Dit is foutgevoelig. 
Lees meer

OLVG Lab BV neemt trombocytenfunctie-onderzoek van Sanquin Diagnostiek over

Recent heeft Sanquin Diagnostiek de aanvragers van het trombocytenfunctie-onderzoek aangeschreven dat dit onderzoek niet langer meer zal worden uitgevoerd door Sanquin, maar wordt overgenomen door onze samenwerkingspartner OLVG Lab BV.
Lees meer

Alfa-1 antitrypsine genotypering

Vanaf 1 januari 2021 biedt Sanquin de genotypering van alfa 1-antitrypsine (a1AT) aan om het onderscheid te kunnen maken tussen PI*ZZ en PI*Z0 in het kader van suppletie therapie. Deze test wordt aangeboden in cascade samen met de fenotypering (indien PI*Z, dan genotypering) of als individuele test, indien het fenotype al bekend is.
Lees meer

Nieuwe prijscodes verrichtingen Autoimmuunziekten en Hemostase

In 2018 is Sanquin Diagnostiek gestart met het stapsgewijs doorvoeren van een nieuwe prijscodes. In deze systematiek wordt de NZa-code vervangen door een eigen code. Met ingang van 1 februari 2020 zal weer een reeks aanvraagcodes worden voorzien van nieuwe prijscodes. 
Lees meer