header-image

Overzicht van testen die Sanquin Diagnostiek B.V. onder ISO 15189 accreditatie uitvoert.

Bronscopecodes bij Sanquin Diagnostiek testen

De RvA verlangt dat laboratoria nagaan of tests die zij uitbesteden onder ISO 15189 accreditatie  vallen. Met enige regelmaat ontvangt Sanquin Diagnostiek hierover vragen van de klanten. Om tegemoet te komen aan deze vragen is nu een lijst beschikbaar op het Internet. In deze lijst kan eenvoudig worden nagegaan op basis van aanvraagcode of een test valt onder ISO 15189 en welke bronscope hierbij hoort.

In de lijst kunt u de aanvraagcode en omschrijving terugvinden, gevolgd door de bijbehorende bronscope. Voor de volledigheid staat ook de laatste datum van de RvA-audit op het document. Tests die na de audit zijn toegevoegd aan het portfolio van Sanquin Diagnostiek zijn niet terug te vinden op de lijst. Na elke RvA audit volgt een update van de lijst. Mocht u een aanvraagcode niet terug kunnen vinden op de lijst, neem dan contact op met: [email protected].