Omniplasma® is een gepoold, sd-behandeld en priongereduceerd plasma dat in 2013 aan het productassortiment van Sanquin is toegevoegd.

Omniplasma® is op advies van de Medische Adviesraad (MAR) in het assortiment opgenomen om quarantaineplasma als het standaard plasmageneesmiddel voor transfusie te vervangen. Belangrijke overwegingen hiervoor waren de reductie van het risico van transmissie van bloedoverdraagbare agentia zoals virussen en prionen en de verdere vermindering van allergische reacties en het aantal TRALI-gevallen. In de Landelijke Gebruikersraad (LGR) van 7 november 2013 heeft Sanquin aangegeven dat de voorraad Omniplasma nu voldoet om de levering van quarantaineplasma gefaseerd te gaan beëindigen. Dit is tevens schriftelijk aan alle hoofden van de bloedtransfusielaboratoria gecommuniceerd.

Omniplasma® wordt gemaakt van plasma van vrijwillige en onbetaalde Nederlandse donors. Het plasma wordt door Sanquin afgenomen en door de producent bewerkt tot Omniplasma. Een batch Omniplasma bestaat uit ca. 600 -1200 donaties. Doordat Omniplasma een gepoold product is heeft het een constante samenstelling aan stollingsfactoren en andere plasma-eiwitten.

Meer informatie

Meer info en productkenmerken van Omniplasma® vindt u op Prothya.com.

Voor niet-medische vragen bel:

Transfusiegeneeskunde

020 - 512 3000