In sommige klinische situaties kan het nodig zijn om een bloedproduct te bereiden dat, gelet op de klinische situatie van één specifieke patiënt, afwijkt van wat er onder standaard- of experimenteel product wordt verstaan. Dit heet een magistraal product.

Essentieel bij een magistraal product is dat het een situatie voor één patiënt betreft. De bereidingswijze en de vrijgifte van het gewenste product worden in een dossier vastgelegd. Hiervoor tekent de bloedbankarts. De behandelend arts tekent een 'artsenverklaring'. Hierin staat dat het beschreven product het door hem/haar verlangde product is en dat het met zijn/haar instemming aan de patiënt wordt toegediend.

In spoedsituaties kan een bloedproduct worden geleverd als alle screeningsuitslagen nog onbekend zijn (volledig ongetest), of als alleen de uitslagen van de virologische NAT (Nucleïnezuur Amplificatietest) nog onbekend zijn (onvolledig getest). Ook dit is een magistraal product waarvoor een artsenverklaring vereist is.

Naar Prijslijst (inlog)