Nieuwe ontwikkeling bij trombocytentransfusieproducten

Op 15 maart 2017 organiseert Sanquin de Sanquinavond ‘Nieuwe ontwikkeling bij trombocytentransfusieproducten'. De discussieleider van deze avond is dr. Lizzy van Pampus, hematoloog, Radboudumc, Nijmegen.

Op deze Sanquinavond staan trombocytentransfusies in de spotlight: zowel de productontwikkeling als klinische studies in verschillende patiëntengroepen worden besproken.
Een risico van trombocytentransfusie is de overdracht van pathogenen; zowel het monitoren van het trombocytenproduct tijdens het bewaren als pathogeeninactivatie kunnen maatregelen zijn om dit risico te minimaliseren. Ontwikkelingen op dit gebied worden gepresenteerd. Het onder de juiste condities bewaren van trombocyten is een uitdaging: de optimale samenstelling van bewaarmedium is een continue zoektocht en wordt toegelicht. Op het juiste moment, aan de juiste patiënt, het juiste bloedproduct toedienen: dat staat centraal in de transfusieketen. Wie er baat hebben bij trombocytentransfusies staat centraal in de twee klinische studies die tot slot van deze Sanquinavond worden gepresenteerd.

Programma

Tijd Onderwerp Spreker
16.30-16.35 Opening René van Lier, vice-voorzitter Sanquin
16.35-16.40 Inleiding thema Lizzy van Pampus hematoloog, Radboudumc, Nijmegen
16.40-17.10 Is er ‘leven’ na de PREPAReS?     Jean-Louis Kerkhoffs, hematoloog, HagaZiekenhuis
17.10-17.35  Trombocytentransfusie en infectie: het
effect van bewaarduur en bewaarvloeistof
Aukje Kreuger, OIO, CCTR, Sanquin-LUMC, Leiden
17.35-18.00  Nieuwe bewaarvloeistof SPP+, Wat levert
het op?
Pieter van der Meer, onderzoeker, Sanquin Bloedbank en Sanquin Research and LabServices
18.00-18.30 Pauze   
18.30-18.55 Trombopenie en transfusies op de NICU-de Matisse studie Suzanne Gunnink, OIO, CCTR, Sanquin-LUMC, Leiden
18.55-19.20       
        
        
Trombocytentransfusie voor patiënten met een intracerebraal hematoom die trombocytenaggregatieremmers gebruiken: de PATCH-studie  Rianne Koopman, internist-transfusiearts, Sanquin Bloedbank
19.20-19.40 Plaatjes-rijk-plasma en wondgenezing Dirk de Korte, manager onderzoek Sanquin Bloedbank en senior-onderzoeker, Sanquin Research and LabService
19.40-19.45 Afsluiting Masja de Haas, clustermanager Immunohematologische Diagnostiek, Sanquin Diagnostiek

Accreditatiepunten

NVKC: 3 punten
NIV: 3 punten
NVML: 2 punten